MU11193 Praxe pro ekonomy III

Matematický ústav v Opavě
léto 2023

Předmět se v období léto 2023 nevypisuje.

Rozsah
0/6/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Kontaktní osoba: Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Předpoklady
MU11192 Praxe pro ekonomy II && TYP_STUDIA ( B ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat posluchačům znalosti a dovednosti o praxi. Studenti docházejí během semestru jeden den týdně do podniků a institucí a podílí se na řešení vybraných problémů.
Osnova
 • 1. Prohlubování znalostí o subjektu, kde je praxe vykonávána.
  2. Podíl na rozpracování výstupů BP v podmínkách poskytovatele praxe.
  3. Implementace výstupů BP u poskytovatele praxe.
  4. Účast při zaškolení studentů dalšího běhu praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
  doporučená literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
Informace učitele
Pravidelná a aktivní účast na praxi. Zápočet je udělen na základě hodnocení ze subjektu, ve kterém je student na praxi.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU11193