MU11195 Praxe pro krizové řízení II

Matematický ústav v Opavě
zima 2021

Předmět se v období zima 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/6/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU11194 Praxe pro krizové řízení I && TYP_STUDIA ( B ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů o praxi v oboru krizové řízení. Studenti docházejí během celého semestru jeden den týdně do vybraných institucí (Magistrát města Opava, Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě aj.) a podílí se na řešení vybraných problémů.
Osnova
 • 1. Prohlubování znalostí o subjektu, kde je praxe vykonávána.
  2. Sběr a zpracování dat pro vypracování bakalářské práce.
  3. Rozpracování tématu bakalářské práce a průběžné konzultace se zástupci poskytovatele praxe.
  4. Závěrečná prezentace výstupů praktické části bakalářské práce pro zástupce poskytovatele praxe.
  5. Předání požadovaných výstupů praktické části bakalářské práce zástupci poskytovatele praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operation Research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
  doporučená literatura
 • Metodika úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrečných prací na Matematickém ústavu v Opavě. URL info
 • J. Peterková. Tvorba diplomové práce. VŠE v Praze, Praha, 2004. ISBN 80-245-0776-5. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Pravidelná a aktivní účast na praxi.
Zápočet je udělen na základě hodnocení zástupce subjektu, ve kterém je student na praxi.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení78
Celkem78
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU11195