MU11194 Praxe pro krizové řízení I

Matematický ústav v Opavě
léto 2022

Předmět se v období léto 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/6/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU20002 Matematická analýza II && MU20006 Algebra II && MU11149 Mat. metody v ekon. a říz. I && MU20009 Pravděpodobnost a statistika I && TYP_STUDIA ( B ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat posluchačům teoretické znalosti a praktické dovednosti o praxi v oboru krizové řízení. Studenti docházejí během celého semestru jeden den týdně do vybraných institucí (Magistrát města Opava, Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě aj.) a podílí se na řešení vybraných problémů.
Osnova
 • 1. Získání základních znalostí o poskytovateli praxe.
  2. Poznání organizační struktury poskytovatele praxe.
  3. Poznání základních a vedlejších cílů poskytovatele praxe.
  4. Podílení se na řešení zadání stanoveného zástupcem poskytovatele praxe.
  5. Vytvoření zadání bakalářské práce v koordinaci se zástupcem poskytovatele praxe a vedoucím BP.
  6. Prezentace a obhajoba zadání BP.
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
  doporučená literatura
 • Metodika úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrečných prací na Matematickém ústavu v Opavě. URL info
 • J. Peterková. Tvorba diplomové práce. VŠE v Praze, Praha, 2004. ISBN 80-245-0776-5. info
Informace učitele
Pravidelná a aktivní účast na praxi.
Zápočet je udělen na základě hodnocení zástupce subjektu, ve kterém je student na praxi.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení78
Celkem78
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU11194