MU12002 Bakalářská práce II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU12001 Bakalářská práce I && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypracování bakalářské práce. Vedoucí bakalářské prace formou konzultací usměrňuje postup zpracování bakalářské práce.
Osnova
 • 1. Konkretizace náplně bakalářské práce, analýza problému, studijní podklady.
  2. Sestavení základní koncepce bakalářské práce.
  3. Zpracování teoretické části.
  4. Zpracování praktické části.
  5. Vypracování příloh.
  6. Závěrečné sestavení bakalářské práce.
Literatura
  povinná literatura
 • stanoví vedoucí bakalářské práce. info
  doporučená literatura
 • Katarína Jelšovská. Jak psát bakalářskou práci. 2011. info
 • J. Peterková. Tvorba diplomové práce. VŠE v Praze, Praha, 2004. ISBN 80-245-0776-5. info
Informace učitele
Požadavky pro udělení zápočtu stanoví vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.