MU12001 Bakalářská práce I

Matematický ústav v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Hromada (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU20002 Matematická analýza II && MU20006 Algebra II && MU20010 Numerické metody && MU03243 Pravděpodobnost a statistika I && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem zpracování, hodnocení a obhajoby bakalářské práce.
Osnova
 • 1. Charakter bakalářské práce
  2. Výběr tématu
  3. Předmět a cíl bakalářské práce
  4. Plán zpracování bakalářské práce
  5. Struktura bakalářské práce
  6. Práce se zdroji informací
  7. Zásady citací
  8. Stylistická úprava
  9. Formální náležitosti bakalářské práce
  10.Hodnocení a obhajoba bakalářské práce


Literatura
  povinná literatura
 • stanoví vedoucí bakalářské práce. info
  doporučená literatura
 • J. Peterková. Tvorba diplomové práce. VŠE v Praze, Praha, 2004. ISBN 80-245-0776-5. info
 • M. Synek, H. Sedláčková, I. Svobodová. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. VŠE v Praze, Praha, 2000. ISBN 80-7079-131-4. info
 • B. Altrichterová, M. Nastuneaková. Rétorika pro každého. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1997. ISBN 80-01-01575-0. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Individuální konzultace
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Studenti si na začátku semestru zvolí vedoucího a dohodnou se na tématu své bakalářské práce. Požadavky k udělení zápočtu pak určuje vedoucí, který také zápočet uděluje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2020/MU12001