MU03243 Pravděpodobnost a statistika II

Matematický ústav v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Čt 8:55–10:30 LVT1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU03243/01: Čt 10:35–12:10 LVT1, P. Seďa
Předpoklady
( MU20009 Pravděpodobnost a statistika I || MU01133 Pravděpodobnost a statistika || MU10133 Pravděpodobnost a statistika ) && ! MU03143 Pravd. a statatistika II && ! NOW ( MU03143 Pravd. a statatistika II ) && TYP_STUDIA ( B )
Tento předmět vyžaduje znalosti teorie pravděpodobnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Druhá část tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměřuje na základní metody a principy matematické statistiky zahrnující popisnou i inferenční statistiku. Pozornost bude věnována také vícerozměrným statistických metodám a základům analýzy časových řad.
Výstupy z učení
Studenti se naučí správně vybrat a použít vybrané statistické metody a interpretovat statistické výsledky. Navíc budou vědět, jak lze tyto metody využít v praxi a také při zpracování závěrečných prací.
Osnova
 • 1. Explorační analýza dat: základní metody zpracování dat, číselné charakteristiky.
  2. Ověření pravděpodobnostního rozdělení. Testy dobré shody.
  3. Jednovýběrové a dvouvýběrové testy.
  4. Měření závislostí kvalitativních znaků. Kontingenční a asociační tabulky.
  5. Korelace a jednoduchá regrese číselných znaků.
  6. Vícenásobná regrese a logistická regrese.
  7. Analýza rozptylu - ANOVA.
  8. Faktorová analýza.
  9. Shluková analýza.
  10. Úvod do analýzy časových řad.
  11. Analytické a syntetické modely časových řad.
  12. Boxova-Jenkinsonova metodologie.
Literatura
  povinná literatura
 • ROHATGI, V. K. a A. K. M. E. SALEH. An Introduction to Probability and Statistics. 3rd edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015. 689 s. ISBN 978-1-118-79964-2. info
 • RUBLÍKOVÁ, Eva. Analýza časových radov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007. Iura Edition. ISBN 978-80-8078-139-2. info
 • Anděl J. Statistické metody. MatFyzPress, Praha, 2007. ISBN 80-7378-001-1. info
 • Anděl J. Základy matematické statistiky. MatFyzPress, Praha, 2007. ISBN 80-7378-003-8. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál., 2004. ISBN 80-7178-820-1. info
  doporučená literatura
 • BROCKWELL. Peter J. a Richard A. DAVIS. Time Series: Theory and Methods. Springer, 2nd ed., 2009. ISBN 978-1441903198. info
 • ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D. a SNÁŠEL, V. Shluková nalýza dat. Professional Publishing Praha., 2007. ISBN 978-80-86946-26-9. info
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. Academia, Praha., 2006. ISBN 80-200-1396-2. info
 • Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava., 1987. ISBN 063-559-87. info
 • J. Likeš, J. Machek. Matematická statistika. Praha, 1983. info
Výukové metody
Přednáška (2 hod.) a cvičení (2 hod.) každý týden.
Metody hodnocení
Zkouška má jen ústní část. Ústní část obsahuje dvě teoretické otázky, které musí uchazeč/ka zodpovědět. Pro získání zápočtu je nutná pravidelná aktivní účast na cvičeních a zvládnutí praktického zápočtového testu (alespoň 67%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2024/MU03243