MU03243 Pravděpodobnost a statistika II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petr Seďa, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
( MU20009 Pravděpodobnost a statistika I || MU01133 Pravděpodobnost a statistika || MU10133 Pravděpodobnost a statistika ) && ! MU03143 Pravd. a statatistika II && ! NOW ( MU03143 Pravd. a statatistika II ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Druhá část tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměřuje na základní metody a principy matematické statistiky zahrnující popisnou i inferenční statistiku.
Osnova
 • 1. Explorační analýza dat: základní metody zpracování dat, číselné charakteristiky, kontingenční a asociační tabulky.
  2. Bodové a intervalové odhady. Metoda největší věrohodnosti.
  3. Testování hypotéz: základní principy, parametrické a neparametrické testy.
  4. Obecný lineární model a jeho vybrané speciální případy: analýza rozptylu (ANOVA), faktorová analýza, lineární regrese.
  5. Nelineární regrese, klastrová analýza.
  6. Analýza časových řad.
Literatura
  povinná literatura
 • RUBLÍKOVÁ, Eva. Analýza časových radov. Bratislava: Iura Edition - Ekonomická univerzita, 2007. ISBN 978-80-8078-139-2. info
 • Anděl J. Statistické metody. MatFyzPress, Praha, 2007. ISBN 80-7378-001-1. info
 • Anděl J. Základy matematické statistiky. MatFyzPress, Praha, 2007. ISBN 80-7378-003-8. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál., 2004. ISBN 80-7178-820-1. info
 • C. R. Rao, H. Toutenburg. Linear Models. Springer New York, 1995. info
  doporučená literatura
 • BROCKWELL. Peter J. a Richard A. DAVIS. Time Series: Theory and Methods. Springer, 2nd ed., 2009. ISBN 978-1441903198. info
 • ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D. a SNÁŠEL, V. Shluková nalýza dat. Professional Publishing Praha., 2007. ISBN 978-80-86946-26-9. info
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. Academia, Praha., 2006. ISBN 80-200-1396-2. info
 • Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava., 1987. ISBN 063-559-87. info
 • J. Likeš, J. Machek. Matematická statistika. Praha, 1983. info
  neurčeno
 • F. S. Hilier, G. J. Lieberman. Introduction to stochastic models in operations reseach. McGraw Hill, 1990. info
Informace učitele
Zkouška z předmětu sestává z písemné a ústní části. Písemnou část je nutné vypracovat alespoň na 60%, ústní část obsahuje dvě teoretické otázky, které musí uchazeč/ka zodpovědět. K získání zápočtu je nutná pravidelná aktivní účast na cvičeních a dvě písemné práce (alespoň 60%).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.