MU13182 Logistika II

Matematický ústav v Opavě
léto 2023

Předmět se v období léto 2023 nevypisuje.

Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU13181 Logistika I && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět objasňuje studentům bakalářského studia základní logistické procesy a logistické systémy, důraz je přitom kladen na mikrologistiku. Obsahem cvičení jsou zejména postupy, metody a techniky v zásobovací, výrobní a distribuční logistice. Jsou objasňovány základní postupy při organizování toků a výpočtech základních logistických veličin. Předmět předpokládá znalosti z oboru logistiky v rozsahu předmětu Logistika 1.
Osnova
 • 1. Logistický management.
  2. Teorie zásob.
  3. Řízení zásob.
  4. Průmyslová a výrobní logistika.
  5. Nákupní logistika.
  6. Distribuční logistika.
  7. Dopravní logistika.

Literatura
  povinná literatura
 • Michael H. Hugos. Essentials of Supply Chain Management. Hoboken, New Jersey, 2011. ISBN 978-0470942185. info
 • V. Sixta, V. Mačát. Logistika- teorie a praxe. CP Books, Praha, 2005. info
 • D. M. Lambert, J. R. Stock, L. M. Ellram. Logistika. Computer Press, Praha, 2000. ISBN 80-7226-221-1. info
 • P. Pernica. Logistický management. Radix, Praha, 1998. info
 • I. Gros. Logistika. VŠCHT, Praha, 1996. info
  doporučená literatura
 • P. Pernica. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Radix, Praha, 2004. info
 • I. Drahotský, B. Řezníček. Logistika - procesy a jejich řízení. Computer press, Praha, 2003. info
 • P. Macurová, N. Klabusayová. Logistický management. Ostrava, 1999. info
 • P. Schulte. Logistika. Victoria Publishing, Praha, 1994. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Zápočet:
a) úspěšné řešení zadaných příkladů na počítačových učebnách,
b) minimálně 75% aktivní účast na cvičeních,
c) vypracování semestrálního projektu podle zadání cvičícího pedagoga.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU13182