MU14403 Matematické metody v krizovém řízení II

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
St 9:45–11:20 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU14403/01: Čt 8:05–9:40 205, K. Petrlová
Předpoklady
MU20083 Mat. metody v kriz. říz. I && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s možností využití vybraných matematických a manažerských metod při plánování řešení krizových situací.
Osnova
 • Obsah:
  1. Aplikace matematických metod v krizovém řízení.
  a) Matematická statistika.
  b) Nejspolehlivější cesta v grafu.
  c) Teorie hromadné obsluhy.
  d) Lineární programování.
  e) Vícekriteriální rozhodování.
  2. Aplikace manažerských metod v krizovém řízení.
  a) Rozhodovací stromy.
  b) Myšlenková mapa.
  c) Vývojový diagram.
  d) Rozhodovací tabulky.
  e) Brainstorming.
  f) Metoda KARS.
  3. Řešené příklady.
  4. Neřešené příklady.
Literatura
  povinná literatura
 • Jelšovská K., Peterková A. Řešení krizových situací - metody a jejich aplikace. info
 • F. S. Hilier, G. J. Lieberman. Introduction to stochastic models in operations reseach 9th ed. McGraw Hill, New York, 2010. ISBN 978-0-07-337629-5. info
  doporučená literatura
 • Pavlíček, F. Krizové stavy a doprava. info
 • Gros I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. info
 • Maňas M. a kol. Matematické metody v ekonomice. info
 • Šenovský P. Modelování rozhodovacích procesů. info
 • Ramík J. a kol. Operační analýza. info
 • Dudorkin J. Operační výzkum. info
Informace učitele
Požadavky:
Aktivní účast na cvičeních.
Vypracování zadaných úloh.
Písemná a ústní část zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení26
Přednáška26
Celkem52
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU14403