MU20083 Matematické metody v krizovém řízení I

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 13:55–15:30 110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20083/01: St 13:55–15:30 110, J. Melecký
Předpoklady
MU11150 Mat. metody v ekon. a říz. II && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky v tomto předmětu je seznámit studenty se základními matematickými algoritmy, které našly využití v praxi. Probíraná látka je procvičována na jednodušších příkladech. Cílem této přípravy je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní studentům efektivně využít možnosti výpočetní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o větším rozsahu nezbytné.
Osnova
 • 1. Projektové řízení (základní východiska a postupy).
  2. Základní pojmy teorie grafů.
  3. Síťová analýza projektu (metoda CPM).
  4. Síťová analýza projektu (metoda PERT).
  5. Nákladová analýza projektu.
  6. Analýza zdrojů projektu.
  7. Aplikace v krizovém řízení
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hilier, G. J. Lieberman. Introduction to stochastic models in operations reseach 9th ed. McGraw Hill, New York, 2010. ISBN 978-0-07-337629-5. info
 • J. Kališ, K. Hyndrák, V. Tesař. Microsoft Project - Kompletní průvodce. Computer press, a.s, 2003. ISBN 80-251-0074-X. info
  doporučená literatura
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
 • M. D. Rosenau. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • P. Fiala. Řízení projektů. 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2004. ISBN 80-864-1924-X. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a zejména na cvičeních.
Vypracování projektu v určeném rozsahu, formě a termínu a jeho úspěšná obhajoba.
Zvládnutí znalostních testů.
Složení ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU20083