MU14435 Krizový management

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Čt 8:05–9:40 R2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU14435/01: Čt 9:45–10:30 R2, K. Petrlová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty používat základní pojmy krizového řízení, metody a nástroje řešení krizí. Důraz je kladen na preventivní fuknci krizového managementu a na řešení konkrétních krizí a krizových situací.
Výstupy z učení
Student se naučí orientovat v otázkách bezpečnosti a krizového řízení.
Osnova
 • 1. Vznik a vývoj krizového managementu.
  2. Vývoj krizového managementu na území Československa.
  3. Zahraniční zkušenosti z budování krizového managementu.
  4. Teoretické otázky bezpečnosti.
  5. Mimořádné události a mimořádné situace.
  6. Krize a krizové situace.
  7. Legislativa krizových situací.
  8. Management ve veřejné správě.
  9. Působnost a úkoly krizového managementu.
  10. Krizový management ve veřejné správě.
  11. Bezpečnostní systém státu.
Literatura
  povinná literatura
 • Ministerstvo vnitra ? generální ředitelství Hasičského záchranné. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0. info
 • ÚZ 1045 Krizové zákony. ÚZ 1045 Krizové zákony, Hasičský záchranný sbor, Požární ochrana. 2014. ISBN 978-80-7488-071-1. info
 • Swedish Civil Contingencies Agency. International CEP Handbook. Karlstad, 2009. ISBN 978-91-7383-020-1. info
 • Antušák, E. Krizový management. Hrozby - krize - příležitosti. Praha, 2009. info
  doporučená literatura
 • Šenovský, M. - Oravec, M. - Šenovský, P. Teorie krizového managementu. Ostrava, 2012. info
 • Hálek, V. Krizový management - teorie a praxe. Bratislava, 2008. info
 • Rektořík, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. Praha, 2004. info
 • Antušák, E. - Kopecký, Z. Úvod do teorie krizového managementu I. Praha, 2003. info
 • Mozga, J. - Vítek, M. Krizové řízení. Hradec Králové, 2002. info
  neurčeno
 • GŘ HZS MV ČR. Odborný časopis 112. Praha. info
Výukové metody
Přednášení
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Laboratorní praktika
Metody hodnocení
Známkou
Test
Písemná zkouška
Informace učitele
Skupinová práce.
Písemná seminární práce.
Aktivní účast na cvičeních.
Písemná a ústní část zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení13
Přednáška26
Celkem39
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU14435