MU14438 Ekonomika krizových situací

Matematický ústav v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martin Fajka (přednášející)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
St 15:35–17:10 LVT2
Předpoklady
MU14435 Krizový management && TYP_STUDIA ( B )
Student musí mít absolvovaný předmět Krizový management.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit a definovat materiální, technické a finanční řešení krizových situací. Pozornost je věnována i otázkám humanitární pomoci na národní a mezinárodní úrovni.
Osnova
 • 1. Finanční nástroje využité při povodních v roce 2002.
  2. Financování krizového řízení ve veřejné správě.
  3. Veřejný program pro krizové stavy.
  4. Informační systémy veřejných financí.
  5. Rozpočty územních samosprávných celků.
  6. Právní normy pro financování krizových stavů a obnovu území.
  7. Postup při obnově území.
  8. Způsoby financování krizových situací.
  9. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy.
  10. Konkrétní zkušenosti z likvidace a financování následků krizových situací v obcích.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁK, L. a kol. Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-970272-4-7. info
 • Rektořík, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. Praha, 2004. info
  doporučená literatura
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. 1.vydání. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0198-7. info
 • CIHELKOVÁ, E., A KOL. Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy. Praha, 2001. ISBN 80-7179-311-6. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Absolvovaný předmět MU/14435 Krizový management.
Napsání zápočtové písemné práce na minimálně 50 %.
AktivityNáročnost [h]
Přednáška16
Celkem16
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2024/MU14438