MU20011 Vybrané partie z matematické analýzy I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Vojčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Holba (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Vojčák, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–9:40 R1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20011/01: St 8:05–9:40 R2, P. Holba
Předpoklady
MU20002 Matematická analýza II && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k seznámení se základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných s přihlédnutím ke skutečnosti, že skladba studentů vyžaduje zaměřit probíranou látku co nejvíce směrem k aplikacím.
Osnova
 • 1. Funkce více proměnných
  - metrické prostory, Euklidova metrika v R^n, přirozená topologie v R^n
  - graf funkce více proměnných, vrstevnice
  - limita a spojitost zobrazení
  2. Derivace prvního řádu
  - parciální derivace a derivece ve směru
  - Lagrangeova věta o střední hodnotě
  - diferenciál
  - derivace složené funkce
  3. Implicitní funkce
  - fukce zadané implicitně
  - derivace implicitní funkce
  4. Derivace vyšších řádů
  - parciální derivace vyššího řádu
  - věta o symetrii derivace vyššího řádu
  - Taylorův vzorec
  - volné a vázané extrémy funkcí více proměnných
  - Lagrangeovy multiplikátory
Literatura
  povinná literatura
 • P. Kreml, J. Vlček. Matematika II. VŠB TU-Ostrava. ISBN 978-80-248-1316-5. info
 • S. Lang. Calculus of Several Variables. Springer, 1996. info
 • Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0. info
 • J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986. info
  neurčeno
 • M. Jůza. Vybrané partie z matematické analýzy. MÚ SU, Opava, 1997. info
 • J. Stewart. Calculus. California, 1983. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet I. ČSAV, Praha, 1963. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet II. ČSAV, Praha, 1963. info
Informace učitele
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí na cvičeních a získáním v součtu alespoň 60% bodů z dílčích testů. Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Po úspěšném absolvování písemné části následuje část ústní, na které se prověřují odborné znalosti a dovednosti získané během studia daného předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU20011