MU20012 Vybrané partie z matematické analýzy II

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–9:40 R2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20012/01: St 8:05–9:40 RZ, P. Nábělková
Předpoklady
MU20011 Vybrané partie z mat. anal. I && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k seznámení se základy integrálního počtu funkcí více proměnných a komplexní analýzy s přihlédnutím ke skutečnosti, že skladba studentů vyžaduje zaměřit probíranou látku co nejvíce směrem k aplikacím.
Osnova
 • 1. Riemannův integrál
  - integrování na elementárních oblastech a na obecné uzavřené oblasti, Fubiniho věta, substituce.
  2.Integrování diferenciálních forem
  - křivkový integrál prvního a druhého druhu
  - Greenova věta
  - aplikace křivkového integrálu
  - plošný integrál prvního a druhého druhu
  - Stokesova věta, Gaussova-Ostrogradského věta
  - aplikace plošného integrálu
  4. Základy komplexní analýzy
  - funkce jedné komplexní proměnné
  - derivace a integrály v komplexním oboru
  - Taylorova a Laurentova řada
  - věta o reziduích a její důsledky
Literatura
  povinná literatura
 • S. Lang. Calculus of Several Variables. Springer, 1996. info
 • J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL, Praha, 1986. info
 • M. A. Jevgrafov. Funkce komplexní proměnné. Praha, 1981. info
  doporučená literatura
 • I. Černý. Foundations of Analysis in the Complex Domain. Ellis Horwood Ltd, 1993. info
 • J. Stewart. Calculus. California, 1983. info
 • J. F. Hurley. Calculus. Philadelphia, 1980. info
 • S. I. Grossman. Calculus. Academic Press, 1977. info
 • I. Černý. Základy analýzy v komplexním oboru. Academia, Praha, 1967. info
  neurčeno
 • P. Burda, J. Doležalová. Matematika III. VŠB TU-Ostrava. ISBN 80-248-1195-2. info
 • V. Jarník. Integrální počet I. ČSAV, Praha, 1963. info
 • V. Jarník. Integrální počet II. ČSAV, Praha, 1963. info
Informace učitele
Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí na cvičeních a získáním v součtu alespoň 60% bodů z dílčích testů. Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní. Po úspěšném absolvování písemné části následuje část ústní, na které se prověřují odborné znalosti a dovednosti získané během studia daného předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU20012