MU20089 Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Fajka (přednášející)
Garance
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty organizaci jednotlivých složek IZS a metodiku nasazování těchto jednotek v tísni a při mimořádných událostech. Studenti také získají základní teoretické vědomosti a některé praktické zručnosti a návyky zaměřené na úlohy a opatření individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva před a při vzniku mimořádných událostí.
Osnova
 • 1. Integrovaný záchranný systém v ČR, jeho současnost a historie
  2. Legislativní rámec, koncepce a cíle IZS
  3. Mimořádné události a IZS
  4. Přehled a působnost složek IZS
  5. Linky tísňového volání
  6. Havarijní plán kraje
  7. Historie a současnost civilní ochrany v ČR a její legislativní zabezpečení
  8. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
  9. Koordinace složek IZS a úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva
  10. Varování, vyrozumění a tísňové informování obyvatelstva
  11. Evakuace, ukrytí a nozové přežití obyvatelstva
  12. Ochrana obyvatelstva při mimorádných událostech
  13. Individuální a kolektivní ochrana
  14. Detekce, identifikace škodlivin, dekontaminace
Literatura
  povinná literatura
 • ÚZ 1045 Krizové zákony. ÚZ 1045 Krizové zákony, Hasičský záchranný sbor, Požární ochrana. 2014. ISBN 978-80-7488-071-1. info
 • Kratochvílová, D. a kol. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7385-134-7. info
 • Martinek, B., Linhart, P. a kol. Ochrana obyvatelstva, Modul E. Praha, 2006. info
 • Šenovský, M., Adamec. V., Hanuška, Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava, 2005. info
  doporučená literatura
 • Ministerstvo vnitra ? generální ředitelství Hasičského záchranné. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0. info
 • Fiala, M. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha, 2014. ISBN 978-80-7454-287-9. info
  neurčeno
 • Koncepce ochrany obyvatelstva. info
 • Zpráva o stavu ochrany ovyvatelstva v České republice. Praha. info
Informace učitele
Povinná účast na přednáškách.
Seminární práce.
Písemná a ústní část zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Exkurze2
Přednáška26
Celkem28
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.