MU24005 Matematické programování

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základní pojmy, tvrzení a algoritmy a umí je použít při řešení úloh matematického programování.
Osnova
 • Speciální problémy lineárního programování:
  - simplexová metoda při omezených proměnných
  - doprava při omezené kapacitě tratí, celočíselné programování
  - některé aplikace teorie sítí, problém optimálního přiřazování
  Zobecněné distribuční úlohy:
  - vícerozměrná dopravní úloha, struktura základního řešení
  - duální úloha, zlepšování řešení, zobecněný distribuční model
  Nelineární programování:
  - konvexní programování, kvadratické programování, Kuhnovy-Tuckerovy podmínky
  Aplikace matematického programování:
  - doprava s tranzitem, plánování oprav a rezerv
  - úlohy o rozmístění výroby, problém obchodního cestujícího
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operations Research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • B. Korda a kol. Matematické metody v ekonomii. Praha, 1967. info
  doporučená literatura
 • A. Laščiak a kol. Optimálne programovanie. Bratislava, 1990. info
Informace učitele
Pro získání zápočtu je nutné získat aspoň 70 % možných bodů ze zápočtových písemek.
Zkouška je ústní a pro její úspěšné absolvování je nutné prokázat aspoň základní znalosti probraného učiva.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.