MU01116 Proseminář z matematiky II

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář z matematiky je doplňkový seminář, v němž si student může pod pedagogickým dohledem a za plného osvětlení doplnit a případně rozšířit znalosti z jiných předmětů. Je možné zde na studentovu žádost zopakovat některé (zejména obtížné) partie probírané v jiných předmětech.
Osnova
  • V tomto prosemináři budou na žádosti studentů probírány problematické partie z jiných předmětů (dají se očekávat zejména statě z Algebry I a II dále Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobně). Rozsah a konkrétní témata tedy nejsou předem známa.
Literatura
    doporučená literatura
  • Loren C. Larson. Metódy riešenia matematických problémov. Bratislava, 1990. ISBN 8005006276. info
  • Loren C. Larson. Problem-Solving Through Problems. 1983. ISBN 038790803X. URL info
Informace učitele
Alespoň tři aktivní vystoupení u tabule.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.