Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
MU B0541A170016 Bc-M Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 8. 2019 – 13. 8. 2029
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mathematical Methods and Modelling
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematical Methods in Economics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematical Methods in Risk Management
bakalářský prezenční se specializací
MU M2004 OM Obecná matematika
Název anglicky: General Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
MU N0541A170025 NMgr-M Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 8. 2019 – 13. 8. 2029
Garant: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
navazující prezenční se specializací
MU M1002 MA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematical Modelling
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
rigorózní řízení
MU M1005 RMA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
rigorózní řízení
Název anglicky: Mathematical Modelling
rigorózní řízení
MU P0541D170021 PhD-M Matematika
Název anglicky: Mathematics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 8. 2019 – 13. 8. 2029
Garant: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
MU M0001 PHDprez Matematika
Název anglicky: Mathematics
doktorský prezenční
MU M0002 PHDkomb Matematika
Název anglicky: Mathematics
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B1101 Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
MU 1103R004 AM Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
Název anglicky: Applied Mathematics in Risk Management
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 10. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Název anglicky: Mathematical Methods in Economics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
MU 1101R023 OM Obecná matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
MU N1101 N1101 Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
MU 1101T014 MA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
MU 1103T004 AM Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc.
MU 1101T014 MArndr Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
MU 1101T010 GGArndr Geometrie a globální analýza
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
MU 1103T004 AMrndr Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 3. 2013 – 31. 12. 2024
MU M1101 M1101 Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
MU 1101T014 MA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
magisterské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
MU P1102 P1102 Matematika (čtyřletá)
Název anglicky: Mathematics
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
MU 1101V014 MA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc.
MU 1101V010 GGAan Geometry and Global Analysis
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc.
MU 1101V014 MAan Mathematical Analysis
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
MU 1101V014 MA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc.
MU 1101V010 GGAan Geometry and Global Analysis
Název anglicky: Geometry and Global Analysis
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc.
MU 1101V014 MAan Mathematical Analysis
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 17. 4. 2024 12:20