MU MA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: MU NMgr-M Matematika

Úvodní informace / Pokyny

Studenti jsou povinni splnit minimálně 120 kreditů. Studijní plán obsahuje povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů s minimálními počty povinných kreditů. Studijní plán obsahuje jak předměty společné všem specializacím, tak předměty této specializace.

Navazující Mgr. SP - specifická část MA

Specifická část obsahuje povinné předměty specializace Matematická analýza.

NMAs/A - NMgr. SP - specifická část MA - povinné předměty specializace

Studenti jsou povinni absolvovat všechny tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU03040Seminář z matematické analýzy I Z. Kočanz 0/2/04 1-
MU:MU03041Seminář z matematické analýzy II Z. Kočanz 0/2/04 2-
MU:MU03049Dynamické systémy I J. Hantákovázk 2/2/06 3Z
MU:MU03051Dynamické systémy II J. Hantákovázk 2/2/06 4Z
MU:MU03255Kapitoly z funkcionální analýzy II M. Englišzk 2/2/06 2Z
MU:MU18022Obecná topologie R. Popovychzk 2/2/06 1Z
MU:MU18023Reálná analýza I M. Mlíchovázk 2/2/06 1Z
MU:MU18024Reálná analýza II M. Mlíchovázk 2/2/06 2Z
44 kreditů

Navazující Mgr. SP - společná část

Společná část obsahuje povinné předměty, skupiny povinně volitelných předmětů a volitelné předměty společné pro všechny specializace magisterského navazujícího studijního programu Matematika.

NSC/A - NMgr. SP - společná část - povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU02037Parciální diferenciální rovnice I J. Kopfovázk 2/2/06 2Z
MU:MU03027Komplexní analýza M. Englišzk 2/2/06 3Z
MU:MU03253Kapitoly z funkcionální analýzy I M. Englišzk 2/2/06 1Z
MU:MU07111Diplomová práce I A. Sergyeyevz 0/2/02 1P
MU:MU07112Diplomová práce II A. Sergyeyevz 0/2/02 2P
MU:MU07113Diplomová práce III A. Sergyeyevz 0/2/02 3P
MU:MU07115Diplomová práce IV A. Sergyeyevz 0/2/06 4P
MU:MU18101Angličtina pro matematiky I P. Vojčákz 0/2/02 1-
MU:MU18102Angličtina pro matematiky II P. Vojčákz 0/2/02 2-
MU:MU25007Variační počet R. Popovychzk 2/2/06 2P
MU:MU25015Kapitoly z algebry H. Baranzk 2/2/06 4Z
46 kreditů

NSC/B-1 - NMgr. SP - společná část - PV předměty 1. skupina

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU24055Kvalitativní metody pro obyčejné diferenciální rovnice J. Hantákovázk 2/2/06 1P
MU:MU25003Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic A. Sergyeyevzk 2/2/06 1Z
12 kreditů

NSC/B-2 - NMgr. SP - společná část - PV předměty 2. skupina

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU03035Parciální diferenciální rovnice II J. Kopfovázk 2/2/06 3Z
MU:MU25014Metody řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic A. Sergyeyevzk 2/2/06 3Z
12 kreditů

NSC/B-3 - NMgr. SP - společná část - PV předměty 3. skupina

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU24016Teorie her K. Hasíkzk 2/2/06 4Z
MU:MU25009Kapitoly z diferenciální geometrie H. Baranzk 2/2/06 4Z
12 kreditů

NVP/C - NMgr. SP - volitelné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň 0 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU03033Numerická analýza R. Popovychzk 2/2/06 2-
MU:MU03038Diferenciální geometrie I A. Sergyeyevzk 2/2/06 1-
MU:MU03039Diferenciální geometrie II A. Sergyeyevzk 4/2/08 2-
MU:MU03054Seminář z matematické analýzy III Z. Kočanz 0/2/04 3-
MU:MU03055Seminář z matematické analýzy IV Z. Kočanz 0/2/04 4-
MU:MU03056Seminář z diskrétních dynamických systémů I M. Málekz 0/2/04 1-
MU:MU03057Seminář z diskrétních dynamických systémů II M. Málekz 0/2/04 2-
MU:MU03058Seminář z diskrétních dynamických systémů III M. Málekz 0/2/04 3-
MU:MU03059Seminář z diskrétních dynamických systémů IV M. Málekz 0/2/04 4-
MU:MU03250Projektivní geometrie I V. Sedlářz 2/0/04 3-
MU:MU03251Projektivní geometrie II V. Sedlářzk 2/0/04 4-
MU:MU03252Vybrané partie z topologie I Z. Kočanzk 2/2/06 3-
MU:MU03258Geometrická teorie parciálních diferenciálních rovnic I A. Sergyeyevz 2/2/06 3-
MU:MU03259Geometrická teorie parciálních diferenciálních rovnic II A. Sergyeyevzk 2/2/06 4-
MU:MU03264Vybrané partie z topologie II Z. Kočanzk 2/2/06 4-
MU:MU03266Úvod do Hamiltonovských systémů A. Sergyeyevzk 2/2/06 3-
MU:MU03270Výběrová přednáška hostujícího profesora A. Sergyeyevzk 2/0/06 --
MU:MU06113Vznik a vývoj matematické analýzy J. Kopfováz 1/0/02 3-
MU:MU11197Praxe I O. Stolínz 0/6/05 3-
MU:MU11198Praxe II O. Stolínz 0/6/05 4-
MU:MU24004Metoda konečných prvků R. Popovychzk 2/1/05 3-
MU:MU24005Matematické programování H. Baranzk 2/1/06 2-
MU:MU24006Optimalizační metody v praxi O. Stolínzk 2/1/06 3-
MU:MU24007Stochastické procesy M. Mlíchovázk 2/1/05 3-
MU:MU24008Finanční matematika K. Hasíkzk 2/2/06 1-
MU:MU24014Pojistná matematika K. Hasíkzk 2/2/06 4-
MU:MU24015Ekonometrie P. Seďazk 2/2/06 3-
MU:MU24017Matematická ekonomie podruhé B. Volnáz 2/0/04 3-
MU:MU24018Matematické modelování O. Stolínz 0/2/04 1-
MU:MU25006Globální analýza P. Vojčákzk 2/2/06 4-
MU:MU25017Seminář z funkcionálního programování H. Baranz 0/2/03 3-
MU:MU25018Seminář z paralelních výpočtů H. Baranz 0/2/03 4-
MU:MU25019Algebraická topologie I M. Marvanzk 2/2/06 1-
MU:MU25020Algebraická topologie II J. Jahnovázk 2/2/06 3-
MU:MU25021Druhé cvičení z diferenciální geometrie I J. Jahnováz 0/2/04 1-
MU:MU25022Druhé cvičení z diferenciální geometrie II J. Jahnovázk 0/2/04 2-
180 kreditů