MU24004 Metoda konečných prvků

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 9:45–11:20 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU24004/01: Út 8:05–8:50 111, P. Nábělková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy, na kterých je založena MKP a s jejími aplikacemi.
Osnova
 • Popis metody konečných prvků.
  Základní princip metody konečných prvků a její použití v jednorozměrné úloze.
  Slabé a klasické řešení. Odhady chyb.
  Metoda konečných prvků pro dvourozměrnou úlohu.
  Aplikace metody konečných prvků při numerické řešení okrajových úloh vznikajících při matematickém modelování fyzikálních procesů, např. úloh vedení tepla, pružnosti, konvekce-difuze a podobně.
Literatura
  povinná literatura
 • R. Blaheta. Matematické modelování a metoda konečných prvků. VŠB-TU Ostrava, 2012. info
 • S. Míka, P. Přikryl a M. Brander. Numerické metody řešení okrajových úloh pro diferenciální rovnice. ZČU Plzeň, 2006. ISBN 80-86843-13-0. info
 • P. G. Ciarlet. The finite element method. North Holladn, Amsterdam, 1978, 1978. info
  doporučená literatura
 • C. Johnson. Numerical solution of partial differential equations by teh finite element method. Cambridge, University Press. info
 • L. Čermák. Algoritmy metody konečných prvků. PC-DIR Real, Brno, 2000. info
 • A. Ženíšek. Matematické základy metody konečných prvků. VUT Brno, 1999. info
Informace učitele
Účast na přednáškách se doporučuje. V úvodních hodinách výuky budou studenti seznámeni s požadavky
vyučujících kladenými na úspěšné absolvování předmětu.
Zápočet: 60 až 70% bodů z písemných testů v průběhu semestru; konkrétní hodnotu stanoví cvičící podle náročnosti jednotlivých testů
Zkouška: Skládá se z písemné a ústní části. Přesné poždadavky na úspěšné absolvování písemné části stanoví cvičící tak, aby odpovídaly úrovni požadavků kladených na studenty v průběhu semestru. Po úspěšném absolvování písemné části budou ústní formou prověřeny odborné znalosti studentů, přičemž důraz bude kladen na teoretickou stránku přednášeného učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU24004