MU03059 Seminář z diskrétních dynamických systémů IV

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU03058 Seminář z dis. dynam. sys. III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je studium určitého tématu z teorie diskrétních dynamickýchy systémů (část knihy, přehledný článek apod.). Na semináři vystupují zpravidla studenti doktorského a posledního ročníku magisterského studia, občas jsou zařazeny přednášky hostů (i ze zahraničí) o vlastních nových výsledcích.
Osnova
  • Program semináře je zveřejněn na začátku semestu na www stránkách Matematického ústavu; případné změny v programu jsou zveřejňovány průběžně tamtéž.
Informace učitele
Podmínkou absolvování předmětu je účast na semináři včetně vlastního vystoupení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.