MU14416 Finanční a pojišťovací matematika II

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 12:15–13:50 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU14416/01: Po 13:55–14:40 20, K. Hasík
Předpoklady
MU14415 Finanční a pojišť. matem. I && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technikami finanční matematiky a pomocí jednoduchých příkladů ukázat jejich praktické využití.
Osnova
 • Základní pojmy a pravidla z oblasti pojištění.
  Životní pojištění.
  Důchodové pojištění.
  Výpočty pojištění.
  Praktické příklady.
Literatura
  povinná literatura
 • T. Cipra. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha, 2006. ISBN 80-86929-11-6. info
 • Booth, P. a kol. Modern Acutarial Theory and Practise. London, 1999. ISBN 978-1584883685. info
  doporučená literatura
 • T. Cipra. Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha, 2006. ISBN 802471633X. info
 • F. Čámský. Pojistná matematika v životním a neživotním pojištění. Masarykova univerzita, Brno, 2005. ISBN 80-210-3385-1. info
 • T. Cipra. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 2005. info
Informace učitele
Účast na přednáškách se doporučuje. V úvodních hodinách výuky budou studenti seznámeni s požadavky
vyučujících kladenými na úspěšné absolvování předmětu.
Vypracování případové studie.
Zvládnutí znalostního testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.