CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Po 15:35–16:20 VYAULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCSP/01: St 10:35–11:20 VC008, K. Václavínková
CVABPCSP/02: St 13:55–14:40 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 59/66, pouze zareg.: 0/66
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými současnými pravidly společenského styku ve vybraných oblastech společenského života. Dále bude studentům objasněna problematika mezinárodního obchodního a diplomatického protokolu v mezinárodní obchodní a diplomatické praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyjmenovat vybrané osobnosti české etikety;
- identifikovat a shrnout důležité rysy pravidel společenského styku ve vybraných oblastech společenského života;
- vysvětlit problematiku mezinárodního obchodního a diplomatického protokolu v mezinárodní obchodní a diplomatické praxi;
Osnova
 • 1. Úvod do pravidel společenského styku
  Základní pravidla a pojmy. Etiketa a její historie. Osobnosti české etikety. Společenská významnost lidí. Společenské prohřešky lidí. Komunikace mezi lidmi. Představování, vizitky a tituly.
  2. Společenské oblečení
  Dress Code, pánské oblečení, dámské oblečení.
  3. Cestování a volný čas
  Obchodní cesta. Soukromá cesta. Dovolená a volný čas. Sport. Cestujeme MHD. Jezdíme na kole. Cestujeme vlakem a autobusem. Cestujeme lodí a letadlem. Jízda automobilem a na motocyklu.
  4. V zaměstnání
  Ucházíme se o zaměstnání. Chování v zaměstnání. Poprvé šéfem. Timemanagement. Kolektiv.
  5. Etika společenských akcí a v podnikání
  Základní zásady společenského chování při návštěvě různých společenských akcí ? divadlo, kino, vernisáž, koncerty, plesy, taneční zábavy, promoce, svatební hostiny, firemní večírky, rauty. Pravidla stolování.
  6. Zásady a specifika obchodního jednání ve vybraných zemích
  Obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích. Příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur.
  7. Společenské podniky a příležitosti
  Druhy společenských podniků a příležitostí. Organizace jednotlivých podniků. Pozvání a pozvánky.
  8. Diplomatické styky a diplomatický protokol
  Diplomacie a diplomatické styky. Orgány státu pro mezinárodní styk. Diplomatická mise. Konzulární styky a konzuláty. Pravidla pro další protokolární akce a diplomatickou korespondenci.
Literatura
  povinná literatura
 • PELLEŠOVÁ, Pavlína a Patrik KAJZAR. Společenský a diplomatický protokol: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 146 s. ISBN 978-80-7510-300-0. info
 • GULLOVÁ, S. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978?80-247-4418-6. info
 • NĚMČANSKÝ, M. Společenský, diplomatický a obchodní protokol. SU OPF Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-636-6. info
 • SMEJKAL, V. a H. S. BACHRACHOVÁ. Velký lexikon společenského chování. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3650-1. info
  doporučená literatura
 • ŠPAČEK, L, 2019. Moderní etiketa. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-5445-4.
 • MARSHALL, C., P., 2020. Protocol: The Power of Diplomacy and How to Make It Work for You. ‎ Ecco. ISBN 978-0062844460.
 • BRODSKÝ, J. 2016. Business etiketa nejen pro manažery. Praha : Ústav práva a právní vědy, o.p.s.:European Business School SE. ISBN 978-80-87974-09-4.
 • KAJZAR, P. Společenský protokol. Karviná: SU OPF (k dispozici na univerzitním por, 2013. info
 • ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-0. info
 • ŠRONĚK, I. Etiketa podnikání s přihlédnutím k hotelnictví, cestovnímu ruchu a lázeňství. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-21-6. info
Výukové metody
Přednášky
Prezentace na semináři
Seminární výuka
Metody hodnocení
docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 2 průběžné testy (20 % hodnocení), seminární práce a její prezentace (10 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy, seminární práce a její prezentace.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 2 průběžné testy (20 % hodnocení), seminární práce a její prezentace (10 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/CVABPCSP