CVABPCMG Mezinárodní gastronomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
St 10:35–12:10 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCMG/01: St 13:05–13:50 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
fakulta(OPF) &&yp_studia(B) &&forma(P)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/50, pouze zareg.: 1/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností z oblasti technologie přípravy a servisu pokrmů a nápojů, organizace společenských akcí, dle nejnovějších poznatků vědy o výživě. Studenti poznají gastronomický provoz, procesy výroby a odbytu, získají základy řízení gastronomického podniku a budou seznámení s cizí i tradiční českou kuchyní a moderními gastronomickými trendy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy mezinárodní gastronomie;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční gastronomické trendy;
- popsat faktory, jež ovlivňují rozhodnutí spotřebitele ke koupi gastronomického produktu;
- aplikovat manažerské principy na praktický problém;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti gastronomie;
- navrhnout individualizovaný stravovací plán s využitím výživových doporučení.
Osnova
 • 1. Význam gastronomie v cestovním ruchu, charakteristika a význam, historický vývoj a formování mezinárodních kuchyní, specifikace nejvýznamnějších představitelů světových kuchyní, společné charakteristiky a rozdíly, vlivy, význam mezinárodní gastronomie pro cestovní ruch, kulinářský cestovní ruch. 2. Nové trendy v gastronomii, zážitková gastronomie, nové stravovací styly, specifika, význam a jeho vliv na rozvoj cestovního ruchu ve světě, nejzásadnější světové gastronomické trendy, foodies a jejich vliv na změnu stravovacích návyků a životního stylu. 3. Klasifikace a řízení gastronomických zařízení Charakteristika, rozdělení a specifikace stravovacích zařízení, komerční a institucionální stravování, stravovací služby, kvalita produktů a nákupní rozhodování zákazníků v gastronomii. 4. Management potravin a nápojů, klasifikace stravovacích zařízení, hotelové stravování, procesy stravovacích provozů, nákupní a skladovací činnosti, výroba a prodej, sestavování plánu výroby a prodeje, tvorba nabídky, jídelní a nápojový lístek, gastronomické akce, řízení činnosti prodejního střediska a zpracovává restaurační zařízení, metody a systémy služeb. 5. Charakteristické rysy zahraničních kuchyní Charakteristické znaky světových kuchyní podle geografického členění, stravovací zvyklosti, středomořská kuchyně, východní, západní, středoevropská a severoevropská kuchyně, orientální kuchyně, africká kuchyně, anglická, americká kuchyně, kanadská a australská kuchyně, asijská kuchyně, jejich vliv na vývoj moderní světové gastronomie. 6. Česká národní a regionální gastronomie Význam a charakteristické rysy české, moravské a slezské gastronomie, význam regionální gastronomie pro rozvoj cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • MLEJNKOVÁ, L. a kol. Služby společného stravování. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1592-2. info
 • ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, 2006. ISBN 978-80-86578-55-2. info
  doporučená literatura
 • KOSTKOVÁ, M. a K. ŠTINDLOVÁ. Gastronomie. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • POLÁČEK, Jiří. Mezinárodní gastronomie: distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. ISBN 978-80-7248-769-1. info
 • METZ, R. a kol. Restaurace a host. Praha: Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4. info
 • DITTNER, P. Dimension of the Hospitality Industry. 3. ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 978-0-471-38479-3. info
 • ŠTĚTINA, V. A KOL. Jídelní lístek, nástroj řízení a věc prvořadého významu. Praha: Editpress, 2002. ISBN 8-238-8884-6. info
Výukové metody
Přednáška Praktická výuka v Odborném centru Odborné přednášky Exkurze do provozu
Metody hodnocení
Hodnotící metody: Vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (20 % hodnocení), 60 % povinná účast na seminářích, aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Informace učitele
Požadavky na studenta: Aktivní účast na seminářích a expertních přednáškách
zpracování a prezentace seminární práce
aktivní zapojení do průzkumu katedry.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABPCMG