CVABPCMG Mezinárodní gastronomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, M. a K. ŠTINDLOVÁ. Gastronomie. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • POLÁČEK, Jiří. Mezinárodní gastronomie: distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. ISBN 978-80-7248-769-1. info
 • MLEJNKOVÁ, L. a kol. Služby společného stravování. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1592-2. info
  doporučená literatura
 • METZ, R. a kol. Restaurace a host. Praha: Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4. info
 • ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, 2006. ISBN 978-80-86578-55-2. info
 • KREJČÍ, P. a V. FORMAN. Základy technologie přípravy pokrmů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-399-4. info
 • DITTNER, P. Dimension of the Hospitality Industry. 3. ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 978-0-471-38479-3. info
 • ŠTĚTINA, V. A KOL. Jídelní lístek, nástroj řízení a věc prvořadého významu. Praha: Editpress, 2002. ISBN 8-238-8884-6. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.