CVABPCMG Mezinárodní gastronomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Peter Krupka (přednášející)
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Význam gastronomie v cestovním ruchu, gastroturismus
  Gastronomie ? charakteristika a význam, historický vývoj a formování mezinárodních kuchyní, specifikace nejvýznamnějších představitelů světových kuchyní, společné charakteristiky a odlišnosti, vlivy, význam mezinárodní gastronomie pro cestovní ruch, gastroturismus, kulinářský cestovní ruch.
  2. Nové trendy v gastronomii, zážitková a regionální gastronomie
  Charakteristika zážitkové gastronomie, specifické znaky, dělení, význam a její vliv na rozvoj turismu ve světě i u nás, úspěšné koncepty, nejvýznamnější světové gastronomické trendy, foodies a jejich vliv na změnu stravovacích zvyklostí a životní styl.
  3. Charakteristické znaky cizích kuchyní
  Charakteristické znaky světových zahraničních kuchyní, středomořská kuchyně Francie, Itálie, kuchyně východní Evropy a Balkánu, orientální kuchyně, africká kuchyně, kuchyně Severní a Jižní Ameriky a Austrálie, asijské kuchyně, jejich vliv na vývoj moderní světové gastronomie.
  4. Klasifikace a management gastronomických zařízení
  Charakteristika, dělení a specifikace gastronomických zařízení, komerční a institucionální stravování, gastronomické služby, Food and Beverages Management, hotelové stravování, procesy stravovacího úseku ? nákupní a skladovací činnost, výroba a odbyt, sestavování výrobního a prodejního plánu, nabídka ? tvorba a forma, jídelní a nápojový lístek, řízení gastronomických akcí.
  5. Základy technologické přípravy pokrmů, racionální výživa, diferencované stravování
  Technologie přípravy pokrmů ? rozdělení, charakteristika, moderní technologické postupy, technické a technologické zařízení výrobní části stravovacího zařízení, nové trendy v přípravě pokrmů, charakteristika a význam racionální výživy, diferencované stravování ? význam, rozdělení, charakteristika jednotlivých přístupů, nové trendy, zavádění do nabídky restauračních zařízení.
  6. Nápojová kultura a servis
  Význam nápojové kultury v gastronomii, klasifikace nápojů, charakteristika sortimentních skupin nápojů, sommelierství, mixologie, baristika, čajová kultura, moderní trendy v nabídce nápojů, řízení činností a procesů odbytového střediska restauračního zařízení, způsoby a systémy obsluhy v odbytovém středisku.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, M. a K. ŠTINDLOVÁ. Gastronomie. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • POLÁČEK, Jiří. Mezinárodní gastronomie: distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. ISBN 978-80-7248-769-1. info
 • MLEJNKOVÁ, L. a kol. Služby společného stravování. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1592-2. info
  doporučená literatura
 • METZ, R. a kol. Restaurace a host. Praha: Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4. info
 • ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, 2006. ISBN 978-80-86578-55-2. info
 • KREJČÍ, P. a V. FORMAN. Základy technologie přípravy pokrmů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-399-4. info
 • DITTNER, P. Dimension of the Hospitality Industry. 3. ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 978-0-471-38479-3. info
 • ŠTĚTINA, V. A KOL. Jídelní lístek, nástroj řízení a věc prvořadého významu. Praha: Editpress, 2002. ISBN 8-238-8884-6. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, zpracování seminární práce.
Hodnotící metody: vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (10 % hodnocení), 60 % povinná účast na seminářích (10 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.