FPF NOPbk Němčina pro odbornou praxi
Název anglicky: German for Professional Purposes
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF NOP Němčina pro odbornou praxi

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBK01Úvod do studia jazyka J. Nálepováz 6 hod/sem.3 1Z
FPF:UCJNOPBK02Praktické cvičení z němčiny 1 J. Nálepováz 40 hod/sem.7 1P
FPF:UCJNOPBK03Fonetická cvičení J. Nálepováz 8 hod/sem.2 1P
FPF:UCJNOPBK04Praktické cvičení z němčiny 2 J. Nálepovázk 40 hod/sem.8 2P
FPF:UCJNOPBK05Reálie a historie německy mluvicích zemí I M. Urbaneczk 10 hod/sem.5 2Z
FPF:UCJNOPBK06Praktické cvičení z němčiny 3 J. Nálepováz 40 hod/sem.7 3P
FPF:UCJNOPBK07Německá literatura M. Urbaneczk 2 hod/pr + 2 hod/sem.3 3Z
FPF:UCJNOPBK08Gramatika I G. Rykalovázk 2 hod/pr + 2 hod/sem.5 3Z
FPF:UCJNOPBK09Interkulturní komunikace J. Nálepovázk 4 hod/sem.3 3P
FPF:UCJNOPBK10Reálie a historie německy mluvicích zemí II M. Urbaneczk 3 hod/pr + 2 hod/sem.5 3Z
FPF:UCJNOPBK11Praktické cvičení z němčiny 4 J. Nálepovázk 40 hod/sem.8 4P
FPF:UCJNOPBK12Gramatika II G. Rykalovázk 4 hod/pr + 4 hod/sem.4 4Z
FPF:UCJNOPBK13Práce s textem a slovní zásobou G. Rykalovázk 2 hod/pr + 3 hod/sem.4 3Z
FPF:UCJNOPBK14Odborná praxe 1 J. Nálepováz 160 hod/sem.5 4-
FPF:UCJNOPBK15Praktické cvičení z němčiny 5 J. Nálepováz 40 hod/sem.7 5P
FPF:UCJNOPBK16Práce s odbornou terminologií G. Rykalováz 6 hod/sem.3 5Z
FPF:UCJNOPBK17Odborná praxe 2 M. Beckerz 160 hod/sem.5 5-
FPF:UCJNOPBK18Praktické cvičení z němčiny 6 J. Nálepovázk 40 hod/sem.8 6P
FPF:UCJNOPBK19Odborná praxe 3 J. Nálepováz 160 hod/sem.5 6-
FPF:UCJNOPBK20Seminář k bakalářské práci M. Urbanecz 10 hod/sem.5 6-
102 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Výběr min. 18 kreditů (součet ZT a PZ)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBK21Nácvik psaní M. Urbanecz 8 hod/sem.3 1P
FPF:UCJNOPBK22Úvod do literatury M. Urbanecz 10 hod/sem.3 2Z
FPF:UCJNOPBK23Komunikační dovednosti J. Nálepováz 2 hod/pr + 3 hod/sem.3 3P
FPF:UCJNOPBK24Německá literatura v kontextu 1 M. Urbaneczk 4 hod/pr + 4 hod/sem.4 4Z
FPF:UCJNOPBK25Prezentační dovednosti v němčině J. Nálepováz 6 hod/sem.3 4P
FPF:UCJNOPBK26Praktické otázky překladu G. Rykalováz 5 hod/sem.3 5P
FPF:UCJNOPBK27Německá literatura v kontextu 2 M. Urbaneczk 3 hod/pr + 3 hod/sem.4 5Z
FPF:UCJNOPBK28Tvorba firemních textů M. Beckerz 6 hod/sem.3 6P
26 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 21 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJLANDLandeskunde erleben - Studienreise G. Rykalováz 1-7 dní.3 --
FPF:UCJNOPBK29Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 6 hod/sem.2 1-
FPF:UCJNOPBK30Obchodní komunikace J. Horákzk 6 hod/sem.4 1-
FPF:UCJNOPBK31Prezentační dovednosti L. Prágerz 8 hod/sem.3 2-
FPF:UCJNOPBK32Firemní kultura a týmová práce J. Nálepováz 8 hod/sem.2 2-
FPF:UCJNOPBK33Finanční gramotnost K. Stankeovázk 6 hod/sem.4 3-
FPF:UCJNOPBK34Úvod do teorie a praxe překladu L. Prágerz 4 hod/sem.2 3-
FPF:UCJNOPBK35Kulturní management P. Rotreklz 6 hod/sem.3 4-
FPF:UCJNOPBK36Geografie cestovního ruchu J. Malázk 6 hod/sem.4 5-
FPF:UCJNOPBK37Fondy EU a projektové řízení J. Podmolzk 6 hod/sem.4 5-
FPF:UCJNOPBK38Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu J. Nálepováz 6 hod/sem.3 6-
34 kreditů

Povinně volitelné předměty PVB Další cizí jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 21 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBK39Angličtina 1 G. Entlováz 12 hod/sem.3 1-
FPF:UCJNOPBK40Angličtina 2 G. Entlovázk 12 hod/sem.4 2-
FPF:UCJNOPBK41Angličtina 3 G. Entlováz 12 hod/sem.3 3-
FPF:UCJNOPBK42Angličtina 4 G. Entlovázk 12 hod/sem.4 4-
FPF:UCJNOPBK43Angličtina 5 G. Entlováz 12 hod/sem.3 5-
FPF:UCJNOPBK44Angličtina 6 G. Entlovázk 12 hod/sem.4 6-
FPF:UCJNOPBK45Italština 1 J. Maláz 12 hod/sem.3 1-
FPF:UCJNOPBK46Italština 2 J. Malázk 12 hod/sem.4 2-
FPF:UCJNOPBK47Italština 3 J. Maláz 12 hod/sem.3 3-
FPF:UCJNOPBK48Italština 4 J. Malázk 12 hod/sem.4 4-
FPF:UCJNOPBK49Italština 5 J. Maláz 12 hod/sem.3 5-
FPF:UCJNOPBK50Italština 6 J. Malázk 12 hod/sem.4 6-
42 kreditů