Cíle studijního programu

1. Připravit samostatné tvůrce audiovizuálních děl, kteří budou rozumět komunikované problematice především z oblasti fyziky/astrofyziky. Část studentů bude směřovat svou tvorbu ke komunikaci a popularizaci vědy.

2. Absolventi studia budou schopni pořídit vlastní filmový materiál, fotografie, zvukové nahrávky a budou umět tyto materiály dokončit ve finální audiovizuální (multimediální) produkt.

3. Kvalitní příprava na samostatnou profesionální práci s multimediální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Absolventi budou schopni samostatně zvládnout zejména řemeslnou stránku realizace audiovizuálních děl nejrůznějších žánrů (film, rozhlas, multimediální pořad, pořady pro sférické projekce apod.). Budou rozumět obsahu tvůrčích děl a budou o něm schopni s odborníky komunikovat a budou schopni aplikovat kritické myšlení a porozumět podstatě problematiky také z fyzikálního hlediska.

4. Připravit studenty na navazující studium fyziky nebo navazující studium uměleckých programů v oblasti multimédií a audiovize.

5. Připravit studenty v rámci výuky také na možnost, zapojit se již během studia do tvorby populárně naučných pořadů v rámci významných vědecko-výzkumných projektů. Pracovníci Ústavu fyziky jsou například spoluřešiteli a členy týmu Centra excelence Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku (projekt excelence GAČR 14-37086G).

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  1. Připravit samostatné tvůrce audiovizuálních děl, kteří budou rozumět komunikované problematice především z oblasti fyziky/astrofyziky. Část studentů bude směřovat svou tvorbu ke komunikaci a popularizaci vědy.

  2. Absolventi studia budou schopni pořídit vlastní filmový materiál, fotografie, zvukové nahrávky a budou umět tyto materiály dokončit ve finální audiovizuální (multimediální) produkt.

  3. Kvalitní příprava na samostatnou profesionální práci s multimediální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Absolventi budou schopni samostatně zvládnout zejména řemeslnou stránku realizace audiovizuálních děl nejrůznějších žánrů (film, rozhlas, multimediální pořad, pořady pro sférické projekce apod.). Budou rozumět obsahu tvůrčích děl a budou o něm schopni s odborníky komunikovat a budou schopni aplikovat kritické myšlení a porozumět podstatě problematiky také z fyzikálního hlediska.

  4. Připravit studenty na navazující studium fyziky nebo navazující studium uměleckých programů v oblasti multimédií a audiovize.

  5. Připravit studenty v rámci výuky také na možnost, zapojit se již během studia do tvorby populárně naučných pořadů v rámci významných vědecko-výzkumných projektů. Pracovníci Ústavu fyziky jsou například spoluřešiteli a členy týmu Centra excelence Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku (projekt excelence GAČR 14-37086G).

 • Uplatnění absolventa

  Cílem studia je připravit samostatné autory multimediálního (audiovizuálního) obsahu se zaměřením na fyziku, astronomii, techniku či vědu obecně. Nejúspěšnější studenti se mohou stát samostatnými tvůrci populárně naučných AV děl. Absolvent je však připravován na uplatnění jako tvůrce audiovizuálního obsahu například i ve vědecko-výzkumných institucích, vzdělávacích institucích, technicky nebo technologicky zaměřených firmách v odděleních styku s veřejností. Student se může stát univerzálním pracovníkem v oblasti audiovize, členem televizního/filmového štábu, redaktorem v rozhlase nebo fotografem v oblasti technické fotografie. Výběr pracovišť praxe naznačuje možné uplatnění. Typickými pracovními pozicemi jsou například autor AV pořadů v planetáriu, digitáriu, výkonný umělec televizního nebo filmového štábu, nezávislý autor – tvůrce populárně naučných pořadů, pracovník multimediálního nebo komunikačního centra.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Kreditový systém odpovídá ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Studium je rozděleno na 6 semestrů. V prvních čtyřech semestrech převažují předměty základní a teoretické a student absolvuje většinu povinných předmětů z oblasti „Fyzika“. Druhá polovina studia je zaměřena více na tvůrčí práci a předměty z oblasti vzdělávání „Umění“. Třetí rok studia významně ovlivňuje 12 týdnů povinné praxe v zimním semestru a práce na vlastní závěrečné bakalářské práci v letním semestru. Volba volitelných předmětů je nastavena tak, aby měl student možnost profilovat například více do tvůrčích směrů anebo na druhou stranu více do oblasti popularizace astronomie a astrofyziky (např. skrze přípravu programů pro sférickou projekci).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program je promyšleně navržen tak, aby studentům umožňil pokračovat jak ve studiu fyziky nebo umění v navazujícím studiu, tak přejít do praxe v multimédiích, audiovizi a nových médiích. Mnohé partie studia Multimediálních technik jsou aplikacemi fyzikálních znalostí o zvuku, světle a obraze na poli audiovize. Studenti se dále naučí nejen využívat digitální a počítačovou techniku, ale budou schopni samostatné tvůrčí činnosti. V přípravě je teké navazující Mgr. studium programu Multimediální techniky. Studenti mohou, mimo jiné, pokračovat v dosud akreditovaném oboru Počítačová fyzika v případě zaměření fyzikálně počítačovým směrem anebo v programu Audiovizuální tvorba v případě větší profilace uměleckým směrem.

Základní údaje

Zkratka
MuMeT
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
23
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Garant programu