SIOSTRZONEK, Jiří. Pohlednice z Opavy 1908 - 1945. 1. vydání. Ostrava: FotoD, 2017. 375 s. ISBN 978-80-906937-1-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohlednice z Opavy 1908 - 1945
Název anglicky Postcards from Opava 1908 - 1945
Autoři SIOSTRZONEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Ostrava, 375 s. 2017.
Nakladatel FotoD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000079
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-906937-1-5
Klíčová slova česky fotografie; Opava; historie; pohlednice
Klíčová slova anglicky photography; Opava; history; postcards
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: MgA. Miroslav Zeman, učo 26249. Změněno: 28. 3. 2018 13:33.
Anotace
Historická publikace „Pohlednice z Opavy 1908 – 1945“ se věnuje vizuální prezentaci města na dobových pohlednicích a navazuje na předchozí díl zaměřený na období 1896 – 1918. Kromě bohaté obrazové přílohy se text zaměřuje na analýzu kulturních, sociálních podmínek opavských obyvatel ve zvoleném období, architektonickým dominantám, veřejnému prostoru, volnému času městských obyvatel. Text je zasazen do historického sociálního kontextu, který byl determinován především převládající německou většinou. V textu jsou zařazeny kapitoly vycházející z interpretace obrazových pramenů s odkazem na vizuální sociologii.
Anotace anglicky
The historical publication "Postcards from Opava 1908 - 1945" deals with the visual presentation of the town on period postcards and follows up the previous part focused on the period 1896 - 1918. Besides the rich picture attachment, the text focuses on the analysis of the cultural, social conditions of the inhabitants of Opava in the chosen period, the architectural dominance, the public space, the free time of the urban population. The text is set in the historical social context, which was determined mainly by the predominant German majority. The chapters included in the text are based on the interpretation of pictorial sources with the reference to visual sociology.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2021 07:14