MARTINEK, Libor. Překlady díla Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny. Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2017, roč. 8, 31-32, s. 88-94. ISSN 1338-1148.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Překlady díla Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny
Název anglicky Translations of Stanislaw Lem's work into Czech and Slovak
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jazyk a kultúra, Prešov (Slovensko), Filozofická fakulta Prešovskej univ. 2017, 1338-1148.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000089
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Stanisław Lem; science-fiction; překlady; čeština; slovenština; recepce
Klíčová slova anglicky Stanisław Lem; translations; Czech; Slovak; reception
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:34.
Anotace
Článek se zabývá překlady díla polského spisovatele sci-fi Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny. Autor článku uvádí překlady z Lemových prací do češtiny a slovenštiny z hlediska žánrů. Postupně jmenuje překlady Lemových románů, sbírek příběhů, literárních hříček a non-fiction literatury. Pozornost je také věnována konkrétním českým vydáním a tomu, které práce Lemovy práce dosud nebyly zveřejněny. Na závěr svého článku autor cituje z rozhovoru Metoděje Novotného s nejvýznamnějším překladatelem díla S. Lema do českého jazyka Pavlem Weigelem, který byl zároveň odborníkem na Lemovo dílo, o němž napsal monografii.
Anotace anglicky
The article deals with the translations of the work of the Polish writer of science - fiction of Stanisław Lem into Czech and Slovak. The author of the article notes the translations from Lem's work into Czech and Slovak as represented by genres. Gradually he names translations of Lem's novels, stories collections, literary punks, and nonfiction. Attention is also paid to specific Czech editions and to what works of Lem's work have not yet been published. At the end of his article, the author quotes from the interview of Metoděj Novotný with the most significant translator of S. Lem's work in Czech by Pavel Weigel, who was also an expert on Lem's work, about which he wrote an inscribed monograph.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 23:10