MARTINEK, Libor. Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska : Most nebo bariéra vzájemného porozumění? In Kubíček, T. – Wiendl, J. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : Periodický tisk v letech 1918–1938. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. s. 244-258. ISBN 978-80-7051-267-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska : Most nebo bariéra vzájemného porozumění?
Název česky Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska : Most nebo bariéra vzájemného porozumění?
Název anglicky Polish cultural and social magazine Sztorcem from Czech Těšín Silesia : Bridge or barrier of mutual understanding?
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : Periodický tisk v letech 1918–1938, od s. 244-258, 15 s. 2018.
Nakladatel Moravská zemská knihovna v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000315
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7051-267-8
Klíčová slova česky Sztorcem; časopisy; polská literatura; Československo; meziválečné období; české Těšínsko
Klíčová slova anglicky Sztorcem (On Sharp); magazines; Polish literature; Czechoslovakia; interwar period; Czech Cieszyn Silesia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 09:21.
Anotace
Polský časopis Sztorcem vycházel v Třinci v roce 1939, jeho šéfredaktorem (šlo de facto o časopis jednoho muže) byl spisovatel Paweł Kubisz, který se narodil v obci Konská (dnes část Třince). V Těšíně začal studovat na učitele, pak se přenesl do města Ostrzeszów (Polsko), ale po třech letech byl nucen odejít a rozhodl se studovat sám. V dubnu 1928 byl zatčen a strávil více než rok v prosinci v olomouckém vězení - hlavním důvodem byl přenos nelegální literatury na Slovensko a podezření ze spiknutí proti republice. Po odchodu z vězení se stal tajemníkem polské lidové strany v Československu (Stronnictwo Ludowe). V roce 1937 se stal zakladatelem skupiny Śląski Związek Literacko-Artystyczny (Slezská literární a umělecká unie) a založil měsíčník Sztorcem, který byl charakterizován kritickými postoji k československé vládě a obsahoval silné protikomunistické názory. Časopis Sztorcem byl dotován z polských zdrojů a zanikl po připojení českého Těšínska k Polsku. Po jeho ukončení (byly vydány pouze tři čísla) se Kubisz stal úředníkem v železárnách v Třinci.
Anotace anglicky
The Polish magazine Sztorcem (On sharp) was published in Třinec in 1939, his editor-in-chief (de facto the magazine of one man) was the writer Paweł Kubisz, who was born in the village of Konská (now part of Třinec). In Těšín he began to study in the teacher, the town of Ostrzeszów (Poland), but he was forced to leave after three years and decided to study alone. In April 1928 he was arrested and spent more than a year in December in Olomouc prison - the main reason was the transfer of illegal literature to Slovakia and suspicion of conspiracy against the republic. After his release, he became secretary of the Polish People's Party in Czechoslovakia (Stronnictwo Ludowe). In 1937 he became the founder of the group Śląski Związek Literacko-Artystyczny (Silesian Literary and Artistic Union) and founded the monthly Sztorcem, which was characterized by critical attitudes towards the Czechoslovak government and had strong anti-communist views. The Sztorcem magazine was subsidized from Polish sources and disappeared after the annexation of Czech Cieszyn Silesia to Poland. After his ban (only three numbers were published), Kubisz became an official in the ironworks in Třinec.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 19:29