HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená? 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?
Název česky Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?
Název anglicky Modern European in the First Half of the 19th Century: Europe Unified or Split?
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000343
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky modernita; politika; každodennost; kultura; Evropa; první polovina 19. století
Klíčová slova anglicky modernity; politics; everyday life; culture; Europe; the first half of the 19th century
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 21. 2. 2022 11:21.
Anotace
Workshop se zabýval otázkami, jakou perspektivu nabízela modernímu občanu napoleonská a ponapoleonská Evropa a zda byla tato Evropa jednotná nebo rozdělená. Účastníci analyzovali vybrané osobnosti, události či fenomény, které přispěly na prahu zrození moderní doby k formování obrazu moderního Evropana. Zaměřili se rovněž na otázku, zda má idea evropské identity své kořeny ve vizích napoleonské či ponapoleonské Evropy.
Anotace anglicky
The workshop dealt with questions about what perspective Napoleonic and Ponapoleonic Europe offered to the modern citizen and whether this Europe was united or divided. Participants analyzed selected personalities, events or phenomena that contributed to the birth of modern times to shape the image of modern Europeans. They also focused on the question of whether the idea of European identity has its roots in visions of Napoleonic or Ponapoleonic Europe.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 18:31