MARTINEK, Libor. K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka. Studia Filologiczne. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, roč. 6, podzim, s. 157-169. ISSN 1689-4657.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka
Název česky K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka
Název anglicky The work for children of the lyrical harmonizer Henryk Jasiczek
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia Filologiczne, Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, 1689-4657.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000312
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Henryk Jasiczek; polská literatura; poezie; literatura pro děti; Těšínské Slezsko
Klíčová slova anglicky Henryk Jasiczek; Polish literature; poetry; literature for children; Teschen Silesia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 08:56.
Anotace
Autor se ve svém článku zabývá tvorbou pro děti významného polského básníka z českého Těšínska Henryka Jasiczka (1919–1976). Autor klade důraz na označení tohoto nejpopulárnějšího poválečného básníka svého regionu jako „lyrického harmonizátora“, jak jej nazval ostravský kritik Drahomír Šajtar (1922–2009). Toto označení platilo pro Jasiczkovu lyriku určenou dospělým čtenářům, ale zejména jeho poezii pro děti. Jasiczek během svého života publikoval v roce 1968 knížku poezie pro děti Baj, baju, z mojego kraju (Vyprávěj pohádky z mého kraje). Ta zahrnuje básně, které Jasiczek publikoval v časopisech pro děti z polské menšiny na českém Těšínsku, dokonce časopis „Jutrzenka“ sám založil a byl jeho šéfredaktorem. Autor článku však sleduje jeho tvorbu pro děti až do sedmdesátých let 20. století, kdy Jasiczek již publikovat nesměl kvůli svému protestu vůči vstupu armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Jeho básně pro děti již nevycházely tiskem a byly určeny dětem jeho známých, zejména vnukům básnířky Ewy Milerské. Článek je založen na hermeneuticky interpretační metodologii výzkumu opřené o archivní výzkum v pozůstalosti rodiny Milerských z Nýdku v České republice.
Anotace anglicky
The author in his article deals with the creation of children's renowned Polish poet of the Czech Cieszyn Silesia Henryk Jasiczek (1919-1976). The author emphasizes the designation of the most popular poet of postwar their region as "lyrical Harmonizer" as he was dubbed Ostrava critic Drahomír Šajtar (1922-2009). This designation applied for Jasiczek´s lyricism designated adult readers, but especially his poetry for children. Jasiczek during his life published in 1968 a book of poetry for children “Baj, baju z mojego kraju” (Tell fairy tales from my region). It includes poems that Jasiczek published in magazines for children from the Polish minority in the Czech Cieszyn Silesia, even magazine "Jutrzenka" he founded and was editor in chief. The author, however, traces its work for children up to the seventies of the 20th century, when Jasiczek longer allowed publishing because of his protest against entering the Warsaw Pact armies into Czechoslovakia in August 1968. His poems for children has emanated press and were intended for children's well-known, especially grandchildren poetess Ewa Milerska. The article is based on a hermeneutically interpretive research methodology leaning on archival research in the estate of the family Milerski in Nydek (Czech Republic).
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 23:30