MARTINEK, Libor. K poetice Łysohorského poezie během války. In Tichým, M. – Sichálek, J. Mezi kritikou a poezií : Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 133-163. ISBN 978-80-7510-314-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K poetice Łysohorského poezie během války
Název česky K poetice Łysohorského poezie během války
Název anglicky The poetics of Łysohorsky poetry during the war
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opava, Mezi kritikou a poezií : Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám, od s. 133-163, 31 s. 2018.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000314
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7510-314-7
Klíčová slova česky Óndra Łysohorsky; poezie; básnická poetika; druhá světová válka; emigrace
Klíčová slova anglicky Óndra Łysohorsky; poetry; poetic poetics; World War II; emigration
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 09:12.
Anotace
Studie je věnována činitelům, které ovlivnily osobnostní vývoj básníka Óndry Łysohorského a jeho tvorby zejména v období druhé světové války a s tím spojené básníkovy emigrace v bývalém Sovětském svazu. Cílem této studie bylo nejen přiblížit osobnost a dílo básníka Óndry Łysohorského, ale zároveň poukázat na dodnes platné poselství jeho poezie s pečetí humanismu v rámci diskuse k některým problémům a jevům předválečné i poválečné české literatury, jejichž výklad se vlivem doby výrazně proměnil.
Anotace anglicky
Study pay the greatest attention to the factors that influenced the development of the personality of the poet Óndra Łysohorsky and his creation especially during the Second World War and the associated poet's exile in the former Soviet Union. The aim of this study was not only the person and work of poet Óndra Łysohorsky, but also point to the still valid message of his poetry with the seal of humanism and participates in the discussions on some issues and phenomena, whose interpretations influence has significantly changed.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 22:13