PELLEŠOVÁ, Pavlína, Miroslava KOSTKOVÁ a Patrik KAJZAR. Moravskoslezský kraj a vybrané trendy cestovního ruchu. In 8. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 96-107. ISBN 978-80-7510-359-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moravskoslezský kraj a vybrané trendy cestovního ruchu
Název anglicky Moravian-Silesian Region and Selected Trends of Tourism
Autoři PELLEŠOVÁ, Pavlína (203 Česká republika, garant, domácí), Miroslava KOSTKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Patrik KAJZAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Opava, 8. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU, od s. 96-107, 12 s. 2019.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50902 Social sciences, interdisciplinary
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/19:A0000014
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-359-8
Klíčová slova česky cestovní ruch; trendy cestovním ruchu; poptávka; nabídka; MSP; Moravskoslezský kraj
Klíčová slova anglicky Tourism; tourism trends; demand; supply; SMEs; Moravian-Silesian region
Změnil Změnila: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., učo 48691. Změněno: 3. 3. 2020 13:13.
Anotace
Trendy cestovního ruchu představují charakteristický směr, který ukazuje dlouhodobou tendenci vývoje. Příspěvek se věnuje problematice trendů cestovního ruchu u vybraných malých a středních podniků cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Cílem příspěvku je komparovat trendy v oblasti nabídky a poptávky. Data byla získána primárním výzkumem a prostřednictvím odborných publikací, časopisů a konferenčních sborníků. Z výzkumu vyplynuly preference trendů na straně poptávky, které nutí podniky cestovního ruchu přizpůsobit nabídku produktů tak, aby reflektovala aktuální trendy
Anotace anglicky
Tourism trends represent a characteristic direction that shows a long-term trend of development. The paper deals with tourism trends in selected tourism small and medium enterprises in the Moravian-Silesian Region. The aim of the paper is to compare trends in supply and demand. Data were obtained through primary research and through professional publications, magazines and conference proceedings. The research showed preferences of demand-side trends that force tourism businesses to adjust product offerings in order to reflect current trends.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 00:48