MAJEROVÁ, Ingrid a Marian LEBIEDZIK. Hodnocení bonity obcí a její ukazatele. In Vybrané kapitoly z veřejné správy a regionálního rozvoje. Praha: Professional Publishing, 2018. s. 73-85. ISBN 9788088260196.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení bonity obcí a její ukazatele.
Název česky Hodnocení bonity obcí a její ukazatele.
Název anglicky Evaluation of rating of municipality and its indicatiors
Autoři MAJEROVÁ, Ingrid (203 Česká republika, domácí) a Marian LEBIEDZIK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha, Vybrané kapitoly z veřejné správy a regionálního rozvoje, od s. 73-85, 13 s. 2018.
Nakladatel Professional Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50602 Public administration
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19520/18:00011077
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 9788088260196
Klíčová slova anglicky rating of municipality; methods of measurement; indicators of rating
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.
Anotace
Bonita obce je pojem, který není jednoznačně stanovený a jeho definice a uchopení je řešeno víceméně na národní úrovni v České republice a na Slovensku, v zahraniční literatuře synonymum tohoto pojmu neexistuje. Proto se často bonita zaměňuje s ratingem, finančním zdravím, nebo platební schopností. Smyslem pojetí bonity však není pouhá schopnost splácet dluh, ale také hospodaření s majetkem obce, či podmínky jejího rozvoje. Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře nejen se samotným pojmem bonita, ale také s jejím podrobnějším členěním, rozdělením na bonity dílčí, metodami určování bonity a v neposlední řadě také s ukazateli, kterými se různé typy bonit mohou měřit.
Anotace anglicky
The municipality's creditworthiness is a term that is not unambiguously defined and its definition and grasping is dealt with more or less at the national level in the Czech Republic and Slovakia; in foreign literature there is no synonym of this term. Therefore, creditworthiness is often confused with rating, financial health, or solvency. However, the concept of creditworthiness is not merely the ability to repay the debt, but also the management of the property of the municipality or the conditions for its development. The aim of this chapter is to acquaint the reader not only with the concept of creditworthiness, but also with its more detailed breakdown, its subdivision, methods of determining creditworthiness and, last but not least, with indicators used to measure different types of creditworthiness.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2023 15:04