SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019. p. 205-231. ISBN 978-2-503-58182-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500
Name in Czech Vernakulární Životy Otců v náboženské polemice mezi katolíky a utrakvisty v českých zemích kolem roku 1500
Authors SICHÁLEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Turnhout, Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation, p. 205-231, 27 pp. 2019.
Publisher Brepols
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19240/19:A0000514
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-2-503-58182-8
ISSN 1293-8750
Keywords (in Czech) Životy Otců; česká literatura; náboženská polemika; Utraquists; Catholics
Keywords in English Vitas patrum; Czech literature; religious polemic; utrakvisté; katolíci
Tags ÚBK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Changed: 27. 2. 2020 13:15.
Abstract
The essay focuses on the transmission of the manuscripts of the Czech Vitaspatrum (c. 1508) with a special emphasis on the preface in two different text versions. Two versions of one preface reflect a two different confessional identities represented by the addressees for whom Czech translation was intended or, more precisely, recontextualized.
Abstract (in Czech)
Studie se zabývá rukopisnou transmisí českého překladu Vitaspatrum (asi 1508), se zvláštním důrazem na dvojí verzi předmluvy. Ta odráží dvojí rozdílnou konfesijní identitu, jak ji ztělesňují adresáti, pro něž byl překlad zamýšlen, resp. nově kontextualizován.
PrintDisplayed: 20. 1. 2022 12:01