JIRÁSEK, Zdeněk a Onřej JIRÁSEK. Základní vývojové tendence Ostravy o roce 1945 do současnosti. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność”. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 85-102. ISBN 978-83-64356-42-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základní vývojové tendence Ostravy o roce 1945 do současnosti
Název anglicky Basic development tendencies of Ostrava from 1945 to the present
Autoři JIRÁSEK, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Onřej JIRÁSEK (203 Česká republika).
Vydání Katowice, Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność” od s. 85-102, 18 s. 2020.
Nakladatel Muzeum Historii Katowic
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000661
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-83-64356-42-1
Klíčová slova anglicky Ostrava; 1945; 2018; management; industry; ecology; culture; sport; science; political position
Změnil Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 1. 10. 2020 10:44.
Anotace
Studie shrnuje základní rysy vývoje Ostravy od roku 1945 do současnosti. Je charakterizován správní vývoj města, jeho průmyslový rozvoj i základní ekologické problémy. Dále je podán přehled zdejších kulturních a sportovních aktivit. Dále je respektován vývoj ostravských vědeckých institucí a následuje analýza politické pozice města v rámci českých zemí a nynější České rpeubliky v uplnulých více než 70ti letech.
Anotace anglicky
The study summarizes the basic features of the development of Ostrava from 1945 to the present. It characterizes the administrative development of the city, its industrial development and basic environmental problems. An overview of local cultural and sports activities is also given. Furthermore, the development of Ostrava's scientific institutions is respected, followed by an analysis of the city's political position within the Czech lands and the current Czech Republic over the past more than 70 years.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 20:50