CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: The Act of Creativity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). In Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila
Name in Czech Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila
Name (in English) Hippodamia: The Act of Creativity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil
Authors CINDLEROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Pozvánka na konferenci. Pořádá Společnost Zdeňka Fibicha a Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000701
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) Zdeněk Fibich; Jaroslav Vrchlický; melodrama; trilogie; Hippodamie; inscenace; Námluvy Pelopovy; Karel Hugo Hilar; Otakar Ostrčil; Vlastislav Hofman; Otakar Hostinský; Jarmila Kronbauerová; Národní divadlo Praha; kritika
Keywords in English Zdeněk Fibich; Jaroslav Vrchlický; melodrama; trilogy; Hippodamia; staging; The Courtship of Pelops; Karel Hugo Hilar; Otakar Ostrčil; Vlastislav Hofman; Otakar Hostinský; Jarmila Kronbauerová; National theatre Prague; critics
Tags ÚBK
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Changed: 28/1/2021 00:47.
Abstract
Tématem příspěvku je inscenační uchopení unikátní hudebně-dramatické trilogie Hippodamie (1888–1891), kterou uvedl na repertoár pražského Národního divadla ve 20. letech 20. století Karel Hugo Hilar, tehdejší umělecký šéf tamní činohry. První díl, Námluvy Pelopovy (premiéra 1923), režijně připravil sám Hilar: z expresionismu vycházející tvůrce, zde pozvolna se obracející k civilismu, vetkl i oběma dalším částem (Smír Tantalův a Smrt Hippodamie – obě v režii Vojty Nováka, obojí premiérováno 1925) základní poetický rámec, resp. předznamenal jejich žánrově-stylové řešení.
Abstract (in English)
The theme of the study is a scenic interpretation of the unique music-dramatic trilogy Hippodamie (1888–1891) that was placed on the repertoire of the Prague National Theatre in the 1920s. It was presented by Karel Hugo Hilar, the head of the drama ensemble. He himself also directed the first part of the trilogy, The Courtship of Pelops (premiere in 1923): the artist with expressionist roots, now slowly turning to civilism, predetermined basic poetic framework, resp. genre-style solution, of both the other parts (The Reconciliation of Tantalus and The Death of Hippodamie, both directed by Vojta Novák and premiered in 1925).
PrintDisplayed: 22/5/2024 23:39