DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 149-172. ISSN 1803-411X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku
Název česky Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku
Název anglicky Memory, revived past and experience events: In the margin of interdisciplinarity and specific information sources of the ongoing research on the culinary heritage of Czech Lands and the Hlučín region
Autoři DLUHOŠOVÁ, Radmila (203 Česká republika, domácí), Irena KORBELÁŘOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Rudolf ŽÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis, Opava, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, 1803-411X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000797
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Hlučínsko; stravování; historie; sociologie; kulinární historie; kulturní dědictví
Klíčová slova anglicky Hlučín region; diet; history; sociology; culinary history; cultural heritage
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti DG18P02OVV067, projekt VaV.
Změnil Změnila: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., učo 7542. Změněno: 1. 3. 2021 23:18.
Anotace
Článek je věnován problematice kulinární historie, prezentuje metody a dílčí výsledky interdisciplinárního výzkumu historie stravování. Představuje problémy spojené s identifikací pokrmů a nápojů, které mohou být vnímány jako kulturní dědictví regionu na příkladu Hlučínska.
Anotace anglicky
The paper deals with the culinary history issues, presents methods and partial results of interdisciplinary research into the history of diet. It presents the problems connected with identification of dishes and drinks that may be perceived as cultural heritage of a particular region on the example of the Hlučín region.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 22:50