FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana a Zdeněk JIRÁSEK. Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko. Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 2020, roč. 24, č. 1, s. 49-70. ISSN 0231-9934.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko
Název česky Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko
Název anglicky The view of the displaced Germans on their former homeland - the Trutnov region
Autoři FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) a Zdeněk JIRÁSEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, Trutnov, Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 2020, 0231-9934.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000733
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Trutnovsko (region); zahraniční periodika; Německo; odsunutí sudetští Němci; představy o někdejší domovině; 1945-2018
Klíčová slova anglicky Trutnov Region; foreign periodicals; Germany; displaced Sudeten Germans; notions of the former homeland; 1945-2018
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 3. 3. 2021 08:58.
Anotace
Článek představuje pokus o rekonstrukci pohledu na někdejší domovinu u odsunutých sudetských Němců, a to v případě Broumovska. Děje se tak na základě analýzy časopisů Braunauer Rundbrief, Das Braunauer Land, Zwischengestern und Morgen, Braunauer Heimattag a Braunscher Heimatkalendar. Interpretace někdejších událostí, ale výběr témat byl samozřejmě spjatý s měnící se geopolitickou situací ve střední Evropě od bezprostředně poválečných let až po současnost. Závisel ovšem i na přirozené generační výměně. Periodika související s Broumovskem vydávaná ve Spolkové republice Německo v tomto smyslu mají obdobný charakter, jako řada jiných Sudetoněmeckých krajanských tiskovin. Výrazným specifikem však je mimořádné angažmá komunity bratří z broumovského kláštera, kteří nalezli svůj domov v bavorském Rohr.
Anotace anglicky
The article presents an attempt to reconstruct the view of the former homeland of the displaced Sudeten Germans in the Broumov region. This is based on an analysis of the magazines Braunauer Rundbrief, Das Braunauer Land, Zwischengestern und Morgen, Braunauer Heimattag and Braunscher Heimatkalendar. Interpretation of past events, but the choice of topics was, of course, related to the changing geopolitical situation in Central Europe from the immediate post-war years to the present. But it also depended on natural generation exchange. Periodicals related to the Broumov region published in the Federal Republic of Germany in this sense have a similar character as a number of other Sudeten German compatriots. A distinctive feature, however, is the extraordinary engagement of the Broumov monastery community who found their home in the Bavarian Rohr.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 21:20