Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VYMĚTALOVÁ, Karla. Antonín Hartmann et alii. (Latina na gymnáziu v Hlučíně). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Sleszká univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 77-90. ISSN 1803-411X.
 2. ZAPLETAL, Miloš. Bibliografie slovenské hudební muzeologie. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2020, roč. 13, 31.12.2020, s. 205-217. ISSN 1803-411X.
 3. JIRÁSEK, Zdeněk. Češi a Němci v první Československé republice - mezi koexistencí a konfliktem. In Marek Mazurkiewich, Agata Haas, Robert Wieczorek. Colloqium Opole 2019, Konferencja pokoju z 1919 roku. Jak tworzono ład wersalski. 1. vyd. Opole: Coloquium Opole, 2020. s. 109-122. ISBN 978-83-7126-364-4.
 4. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2020 - 2020. ISSN 1803-411X.
 5. HOCHEL, Marian. Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982–1983. Monumentorum Custos 2019. Časopis pro památky severozápadních Čech. 2020, roč. 2020, listopad, s. 61-78. ISSN 1803-781X.
 6. CZECHOWICZ, Boguslaw. Dlaczego Valentin Krautwald napisał autobiografię arcybiskupa Ernesta z Pardubic? In Wojciech Iwańczak – Agnieszka Januszek-Sieradzka – Janusz Smołucha. Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2020. s. 277-289. mimo edice. ISBN 978-83-7614-466-5.
 7. HOCHEL, Marian. Doba kongresová. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 21-24,25-26,28-31, 10 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
 8. HOCHEL, Marian. Guégan, Stéphane – Viguier-Dutheil, Florence (eds.): Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone. Venezia: Marsilio Editori, 2019, 239 s. ISBN 978-88-317-8673-7. (recenze). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020, roč. 2020, č. 13, s. 221-225. ISBN 978-80-7510-438-0.
 9. KOZÁK, Petr. Income and expenditures of the Hungarian Royal Chamber during the first ruling years of King Vladislaus Jagiellon : analysis of an accounting register from the years 1494-1495. In Pavla Slavíčková. A History of the Credit Market in Central Europe : The Middle Ages and Early Modern Period. London: Routledge, 2020. s. 42-51. ISBN 978-0-367-40418-5. doi:10.4324/9780429356018.
 10. RADEK, David. Kdo byl Bolek Opavský? Několik poznámek k tzv. Výpovědi krále Jana. Mediaevalia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR, 2020, roč. 23, č. 2, s. 1-19, 20 s. ISSN 0862-979X.
 11. HOCHEL, Marian. Kníže šarmu a obratnosti: Klemens Lothar Metternich. Muž kontrarevoluce: Friedrich von Gentz. Statečností a rozvahou: car Alexandr I. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 150-151,154-155,158-159, 6 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
 12. HOCHEL, Marian. Kongresové město. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 53-61,100-108, 18 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
 13. KOZÁK, Petr. Książę Bartłomiej ziębicki o konfliktach zbrojnych na Śląsku w latach 1509-1513. Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2020, roč. 12, Nezadáno, s. 141-160. ISSN 2353-9720. doi:10.31261/SPiP.2020.16.07.
 14. RADEK, David. Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie. In Martin Nodl, Piotr Węcowski. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? Praha: Filosofia, 2020. s. 205-227, 24 s. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. ISBN 978-80-7007-647-7.
 15. HOCHEL, Marian. Místa paměti: opavské domy a jejich obyvatelé v době kongresu. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 135-137,140-141, 6 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
 16. KOZÁK, Petr. Moravský koláč i maminčin Mehlspeis : Pohled do kuchyně historika a archiváře Václava Hauera (1860-1942) a jeho ženy Růženy rozené Seidlové (1867-1942). Slezský sborník. 2020, roč. 118, č. 2, s. 50-79. ISSN 0037-6833.
 17. ZAPLETAL, Miloš. Muzea skladatelů a jejich muzeologická reflexe. In Soňa Šváčová. Museologica literaria 2019: zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 4. – 5. júna 2019 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2020. s. 211-223. ISBN 978-80-972076-5-6.
 18. HOCHEL, Marian. Na křižovatce evropské diplomacie: „Troppau 1820“ a pokus o ustavení evropské vlády v ponapoleonské Evropě. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 17,22-24,236-238,240-243, 11 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
 19. HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: “Hero of the Day” the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau. Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society. Montréal: International Napoleonic Society, 2020, roč. 2019-2020, č. 10, s. 26-48. ISSN 2563-8793.
 20. KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Nerealizované návrhy dostavby výstavní budovy Slezského zemského muzea z let 1923 - 1924. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 121-148. ISSN 1803-411X.
 21. RADEK, David. Neznámá epizoda ze života Bolka IV. Opolského. K interpretaci listiny Alberta ze Šternberka z roku 1392. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2020, roč. 75, č. 4, s. 33-47. ISSN 0037-7511. doi:10.34616/SKHS.2020.4.33.46.
 22. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana a Zdeněk JIRÁSEK. Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu. Východočeské listy historické. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Historický ústav FF, 2020, roč. 2019, č. 41, s. 31-52. ISSN 1211-8184.
 23. HOCHEL, Marian a Martin PELC. Opavský kongres 1820/2020. The Congress of Troppau 1820/2020, Mezinárodní konference u příležitosti 200. výročí konání Opavského kongresu (Opavská historická sympozia), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 11. listopad 2020. 2020.
 24. HOCHEL, Marian. Po Opavském kongresu. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 193-197,202-205,215-218, 13 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
 25. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana a Zdeněk JIRÁSEK. Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko. Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 2020, roč. 24, č. 1, s. 49-70. ISSN 0231-9934.
 26. HOCHEL, Marian. Revoluce v Neapolsku a na Sicílii v létě 1820. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 33-51. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
 27. ZAPLETAL, Miloš. The New Hope of the Czech Minority: The Earliest Reception of Leoš Janáček and His Music (1872–1876). In Helmut Loos – Klaus-Peter Koch – Stegan Keym. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2020. s. 65-94. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 22. ISBN 978-3-926196-81-1.
 28. HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2020. 420 s. ISBN 978-80-7476-202-4.
 29. RADEK, David. Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského. Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2020, roč. 12(16), 12(16), s. 121-141, 22 s. ISSN 2353-9720. doi:10.31261/SPiP.2020.16.06.
 30. 2019

 31. CZECHOWICZ, Boguslaw. „… aby národové naši ještě toho dočěkali, abychom Čechové, Moravané a Slezáci byli…”. Elity polityczne Królestwa Czeskiego wobec Śląska i Ślązaków w pierwszej połowie XVI wieku. Historie. Otázky. Problémy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019, roč. 11, č. 2, s. 100-112. ISSN 1804-1132.
 32. KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Alois Kacíř (1897 - 1972): Život a dílo. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 655 s. Alois Kacíř. ISBN 978-80-7510-328-4.
 33. ZAPLETAL, Miloš. Civilist Tendencies in the Inter-war Czech Music: at the Beginning of a Research. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 237-251. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-15.
 34. HOCHEL, Marian. Cyril Lécosse: Jean-Baptiste Isabey. Petits portraits et grands desseins. Paris: CTHS – INHA, 19, 2018, 328 s. ISBN 978-2-7355-0855-6. (recenze). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 143-145. ISSN 1803-411X.
 35. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká hornická města v česko-polském příhraničí po druhé světové válce. In Antoni Barciak. Kultura Europy Srodkowej. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk Oddzial w Katowicach, Miasto Zabrze, Polskie Towarzystwo Historyczne v Katowicach, 2019. s. 212-221. ISBN 978-83-66055-09-4.
 36. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2019 - 2019. ISSN 1803-411X.
 37. VYMĚTALOVÁ, Karla. Doc. PhDr. Stanislav Sedláček (5. 5. 1919 – 21. 7. 2002, Šternberk). Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 57, č. 1, s. 235-241. ISSN 1803-9561.
 38. KOZÁK, Petr. Dux ambulans : Princ Zikmund Jagellonský a modality prezentace osobní i dynastické autority ve Slezsku a Lužicích konce středověku a počátku raného novověku. Historie – Otázky – Problémy. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019, roč. 11, č. 2, s. 88-99. ISSN 2336-6672.
 39. HOCHEL, Marian. Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 11-23. ISBN 978-80-7476-168-3.
 40. JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Festicita v 60. - 80. letech na české-polském pohraničí. In Elzibieta Giszter, Alexandra Niesyto. Życie codzienne na terenach wplòłczesnych Katowic w minionych epokach. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2019. s. 151-160. ISBN 978-83-64356-35-3.
 41. ZAPLETAL, Miloš. Helfert’s Theory of a Music Museum ("Musical Archive") / Helfertova teorie hudebního muzea ("hudebního archivu"). Musicalia: Časopis Českého muzea hudby. 2019, roč. 11, 1-2, s. 6-45. ISSN 1803-7828.
 42. CZECHOWICZ, Boguslaw. Historiograficzne skutki Długoszowego westchnienia. Rzecz o niezrozumieniu politycznej roli Śląska w drugiej połowie XV wieku. In Jerzy Sperka. Silesia – Polonia – Europa. Studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu Panicowi. Katowice - Bielsko-Biała: Cum Laude, 2019. s. 301-309. mimo edice. ISBN 978-83-63904-25-8.
 43. GAWRECKÁ, Marie. Kam s ní? Snahy o zřízení nové německé univerzity v předlitavské části habsburské monarchie v poslanecké sněmovně Říšské rady v letech 1872-1875. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2019, roč. 117, č. 1, s. 23-41. ISSN 0037-6833.
 44. HOCHEL, Marian. Kráľ revolúcie? Napoleon Bonaparte a brumairový štátny prevrat vo Francúzsku. In Historická revue. první. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. s. 24-31. ISSN 1335-6550.
 45. KOZÁK, Petr. Kuchařská kniha kněžny Eleonory Lichnovské (1795-1873), rozené hraběnky Zichy : Příspěvek ke kultuře stravování šlechty v 1. polovině 19. století. Prameny a studie. Národní zemědělské muzeum, 2019, Neuveden, č. 64, s. 59-94. ISSN 0862-8483.
 46. ZAPLETAL, Miloš. Lenka Křupková – Jiří Kopecký (eds.): Czech Music Around 1900. Hudební věda. 2019, roč. 56, č. 3, s. 343-349. ISSN 0018-7003.
 47. CZECHOWICZ, Boguslaw. Między Rzymem i… Konstantynopolem. Reformacyjna sekularyzacja państwa jako epistemologiczny defekt (nie tylko) współczesnej nauki. In Lucyna Harc - Gabriela Wąs. Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie, śląskie / Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung Die europäische, polnische und schlesische Aspekte. 1. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, Kraków, 2019. s. 147-162. mimo edice. ISBN 978-83-8138-042-3.
 48. ATANASIADIS, Dimitris a Zdeněk JIRÁSEK. Místo kultury ve vývoji řecké minority v českých zemích (s ohledem na vývoj v regionu Jesenicka). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2019, roč. 117, č. 1, s. 107-120. ISSN 0037-6833.
 49. CZECHOWICZ, Boguslaw. Mnisi i górnicy. Średniowieczna Kutná Hora piórem nowożytnego cystersa. In Antoni Barciak. Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej. Pamięć – dziedzictwo – tożsamość. Katowice - Zabrze: Studio NOA, 2019. s. 222-231. Kultura Europy Środkowej 22. ISBN 978-83-66055-09-4.
 50. HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. 332 s. ISBN 978-80-7476-168-3.
 51. HOCHEL, Marian. Napoleonova historie v kovu: pokus o reinterpretaci dějin? In Moderní dějiny ve výuce dějepisu, Mezinárodní workshop, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800–2000), Slezská univerzita v Opavě, Opava, 20. listopad 2019. 2019.
 52. HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 133-161. ISBN 978-80-7476-168-3.
 53. HOCHEL, Marian. Prežili revolúciu. Symboly a symbolika Francúzskej revolúcie. In Historická revue. první. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. s. 48-53. ISSN 1335-6550.
 54. JIRÁSEK, Zdeněk a Jiří KOCIAN. Protistátní akce proti vyhlášení peněžní reformy 1953. In Kocian Jiří. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 3. svazek. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. s. 85-86. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 3. ISBN 978-80-7285-246-8.
 55. ZAPLETAL, Miloš. Rázu církevního a přitom provanuta duchem slovanským: recepce Křížkovského cyrilometodějské kantáty. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2019, roč. 12, 31. 12. 2019, s. 51-68. ISSN 1803-411X.
 56. JIRÁSEK, Zdeněk. Rok 1968 a česká společnost. In Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Siwek. Evropa w pòł wieku po roku 1968. Historie. Polityka. Kultura. 1. vyd. Opole: PIN Instytut Śląski, 2019. s. 41-54. ISBN 978-83-7126-338-5.
 57. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Ryba (nejen) v postním stravování. In Zmeták Igor. Okno do histórie. Ryba a kláštor, Zborník odborných príspevkov z kultúrno-historického seminára. 1. vyd. Trenčín: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, 2019. s. 18-25. ISBN 978-80-7092-053-4.
 58. HOCHEL, Marian. Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher. In The One Hundred Days in One Hundred Hours; 17th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Le Plateforme and The University of Grenoble, Grenoble, France, 8–13 July 2019. 2019.
 59. KOZÁK, Petr. Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494-1495). první. Praha: Scriptorium, 2019. 376 s. ISBN 978-80-88013-84-6.
 60. HOCHEL, Marian. Vášeň pro svobodu? Giacomo Casanova mezi řádky svého života a mýtu. In Přednáškový cyklus, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Praha, 14. březen 2019. 2019.
 61. JIRÁSEK, Zdeněk. Vztah Čechů k československé státnosti. Histotia Slavorum Occidentis. Czasopismo Historyczne. Touruń: Adam Marszalek, Toruń, 2019, roč. 4, č. 1, s. 21-31. ISSN 2084-1213.
 62. HOCHEL, Marian. Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace. Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 2019, listopad, s. 77-100. ISSN 1803-781X.
 63. JIRÁSEK, Zdeněk a Jiří KOCIAN. Znárodnění. In Jiří Kocian. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 2. svazek. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. s. 61-63. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 2. ISBN 978-80-7285-245-1.
 64. HOCHEL, Marian. Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. In Přednáškový cyklus, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Praha, 31. leden 2019. 2019.
 65. 2018

 66. HOCHEL, Marian. Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 11-38. ISSN 1803-411X.
 67. HOCHEL, Marian. Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů? Monumentorum Custos 2017. Časopis pro památky severozápadních Čech. 2018, roč. 2018, listopad, s. 49-68. ISSN 1803-781X.
 68. VYMĚTALOVÁ, Karla. Peregrinatio magistrorum aneb Učitelé „na cestách“. Marginalia historica. Praha: Karlova univerzita, 2018, roč. 9, č. 1, s. 197-214. ISSN 1804-5367.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2021 10:47