HOCHEL, Marian. Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher. In The One Hundred Days in One Hundred Hours; 17th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Le Plateforme and The University of Grenoble, Grenoble, France, 8–13 July 2019. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher
Název česky Slezský zámek Raduň jako místo paměti na rok 1815 - Napoleonika v rodové paměti Blücherů
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání The One Hundred Days in One Hundred Hours; 17th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Le Plateforme and The University of Grenoble, Grenoble, France, 8–13 July 2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Domovská stránka výsledku
Kód RIV RIV/47813059:19240/19:A0000757
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Napoleonika; historická paměť; Blücher; zámek Raduň; kočár; sbírky
Klíčová slova anglicky Napoleonic memorabilia; Historical Memory; Blücher; Raduň Chateau; Carriage; Collections
Štítky ÚHV
Změnil Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 11:18.
Anotace
For several generations, the House of Blücher revived the memory of the famed family ancestor - Prussian Field Marshal Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt (1742-1819) who distinguished himself in the last three years of the Napoleonic Wars (1813-1815). The Prussians captured the Napoleon's carriage from the Genappe in the victory battle of Waterloo which had been brought by Marshal Blücher to his estate and later on the carriage had been transferred at Raduň Château in Czech Silesia. The paper deals with the analysis of this valuable memorabilia, the circumstances of its transfer and the preservation in the memory of the Blücher family.
Anotace česky
Rod Blücherů po několik generací uchovával vzpomínku na slavného rodového předka - pruského polního maršála Gebharda Leberechta Blüchera von Wahlstatt (1742-1819), který se vyznamenal zejména v posledních třech letech napoleonských válek (1813-1815). Prusové se zmocnili Napoleonova kočáru u Genappe ve vítězné bitvě u Waterloo, maršál Blücher jej nechal převést na své panství a později byl kočár přemístěn na raduňský zámek v českém Slezsku. Příspěvek se zabývá analýzou této cenné memorabilie, okolnostmi transferu a jejím uchováním v rodové paměti Blücherů.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 18:42