HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2020. 420 s. ISBN 978-80-7476-202-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši
Název česky Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši
Název anglicky Vivant Denon and the Allure of the Empire Style: Napoleon´s Star Who Revives the Soul
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Opava - Praha, 420 s. 2020.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě - Togga
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Domovská stránka výsledku
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000836
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7476-202-4
Klíčová slova česky Napoleon I.; Denon; empír; reprezentace; propaganda; kult osobnosti
Klíčová slova anglicky Napoleon I; Denon; Empire Style; Representation; Propaganda; Cult of Personality
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 1. 5. 2021 23:19.
Anotace
Tato monografie zkoumá vztah mezi Napoleonem Bonaparte (1769–1821) a jeho hlavním poradcem v otázkách umění a vkusu – Dominiquem Vivantem Denonem (1747–1825). Denon hrál rozhodující roli při formování Napoleonova kultu osobnosti prostřednictvím umění. Umění bylo pro něj prostředkem vyjádření; reprezentace, propaganda a kult osobnosti byly formou. Analýza provedená v této knize dokazuje, že umění ve Francii nevedlo po dobu Napoleonovy vlády k nedostatku tvůrčí svobody ani k mentální diktatuře oslavovaného francouzského panovníka. Empírový styl byl zrcadlem vizí Napoleona I., generálního ředitele muzeí Denona a řady umělců, kteří měli zájem se podílet na císařské prezentaci.
Anotace anglicky
This monograph examines the relationship between Napoleon Bonaparte (1769–1821) and his chief adviser in the art – Dominique Vivant Denon (1747–1825). Denon played a decisive role in shaping Napoleon’s personality cult through art. For him, art was a means of expression; representation, propaganda and the cult of personality were form. The analysis carried out in this book proves that art in France during the period of Napoleon’s reign did not lead to the lack of creative freedom or the mental dictatorship of the glorified French sovereign. The Empire style was a mirror of the visions of Napoleon I, the general director of museums Denon, and a number of artists who were willing to participate in the imperial presentation.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 17:03