CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018, 160 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cizojazyčná příprava AJ4
Název česky Cizojazyčná příprava AJ4
Autoři CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA.
Vydání Karviná, 160 s. 2018.
Nakladatel SU OPF
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učebnice
Obor 60201 General language studies
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky Economics firm employment unemployment banks money market marketing
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 11. 4. 2023 11:39.
Anotace
Opora Cizojazyčná příprava AJ 4 je určena pro studenty prezenční i distanční formy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za čtvrtý semestr na ekonomických fakultách. Opora je rozvr-žena do sedmi tematických okruhů – Economics, Banks, Money, Market, Marketing, Employment, Unemployment a obsahuje také anotaci, včetně klíčových slov. Kapitoly jsou rozčleněny do následují-cích částí: slovní zásoba, text a otázky k textu, nácvik lexika a grama-tiky a na konci následuje test. Jednotlivé kapitoly si kladou za cíl pro-cvičit, prohloubit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti týkající se ekonomie, bank, peněz, trhu, marketingu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Tomu je přizpůsobena slovní zásoba a cvičení. Vy-braná obchodní témata připravují svou odbornou slovní zásobou, ná-cvikem lexika a gramatiky či testů na konci kapitol na typizované a z velké části autentické obchodní situace z jazykového hlediska. Závě-rečná část se věnuje aktivnímu nácviku všech nejběžnějších spojení, frází či jiných obchodních obratů, které moderní obchodní angličtina využívá. Materiál celkově tvoří základ pro zvládnutí jednotlivých pro-blematik v praxi a usnadní posluchačům lépe se adaptovat na cizoja-zyčné firemní prostředí. Jedním z klíčových výstupů opory Cizojazyč-ná příprava AJ 4 je kromě zvládnutí slovní zásoby, cvičení lexika či gramatiky také umění pracovat s odborným textem a v neposlední řadě posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podnika-telském prostředí.
Anotace česky
Opora Cizojazyčná příprava AJ 4 je určena pro studenty prezenční i distanční formy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za čtvrtý semestr na ekonomických fakultách. Opora je rozvr-žena do sedmi tematických okruhů – Economics, Banks, Money, Market, Marketing, Employment, Unemployment a obsahuje také anotaci, včetně klíčových slov. Kapitoly jsou rozčleněny do následují-cích částí: slovní zásoba, text a otázky k textu, nácvik lexika a grama-tiky a na konci následuje test. Jednotlivé kapitoly si kladou za cíl pro-cvičit, prohloubit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti týkající se ekonomie, bank, peněz, trhu, marketingu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Tomu je přizpůsobena slovní zásoba a cvičení. Vy-braná obchodní témata připravují svou odbornou slovní zásobou, ná-cvikem lexika a gramatiky či testů na konci kapitol na typizované a z velké části autentické obchodní situace z jazykového hlediska. Závě-rečná část se věnuje aktivnímu nácviku všech nejběžnějších spojení, frází či jiných obchodních obratů, které moderní obchodní angličtina využívá. Materiál celkově tvoří základ pro zvládnutí jednotlivých pro-blematik v praxi a usnadní posluchačům lépe se adaptovat na cizoja-zyčné firemní prostředí. Jedním z klíčových výstupů opory Cizojazyč-ná příprava AJ 4 je kromě zvládnutí slovní zásoby, cvičení lexika či gramatiky také umění pracovat s odborným textem a v neposlední řadě posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podnika-telském prostředí.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Cizojazyčná příprava AJ4 CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018. 160 s.   Verze souboru Chylková, M. 17. 2. 2022

Vlastnosti

Název
Cizojazyčná příprava AJ4
Popis
CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018. 160 s.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
Adresa do Správce
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf?info
Vloženo
Čt 17. 2. 2022 11:02, Mgr. Martina Chylková

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D., učo 48745
  • osoba Mgr. Martina Chylková, učo 50254
Atributy
 

Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2 MB
Hash md5
d3a3fa0b48f3850c6cad2a589b13f246
Vloženo
Čt 19. 8. 2021 14:07

Cizojazycna_priprava_AJ4_Archive.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4_Archive.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4_Archive.pdf
Typ souboru
PDF/A (application/x-pdf)
Velikost
49,2 MB
Hash md5
087199bcb43197d89ceb345d92c9f3fc
Vloženo
Čt 19. 8. 2021 14:20

Cizojazycna_priprava_AJ4.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.txt
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
216,6 KB
Hash md5
c6e16666ae005a527be4cda40f50cbf4
Vloženo
Čt 19. 8. 2021 14:23
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 21. 6. 2024 16:45