POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby – odměňování a služební hodnocení státních zaměstnanců, přechodná ustanovení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XIII,, č. 5, s. 7-12. ISSN 1214-181X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní úprava státní služby – odměňování a služební hodnocení státních zaměstnanců, přechodná ustanovení
Název anglicky Legal regulation of civil service - remuneration and staff evaluation, transitional provisions
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Wolters Kluwer ČR a.s. 2015, 1214-181X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Článek je k dispozici v rámci předplatného na webu nakladatele.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky státní služba, veřejná správa, odměňování, služební hodnocení
Klíčová slova anglicky civil service, public administration, remuneration, staff evaluation
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 23. 1. 2022 14:40.
Anotace
V předcházejících číslech časopisu UNES jsem publikoval sérii článků zaměřených na aktuální téma nové právní úpravy státní služby. V jednotlivých článcích jsem se nejprve věnoval složitým okolnostem přijetí této přelomové právní úpravy a následně jsem podal základní výklad k nejdůležitějším institutům zavedeným zákonem o státní službě. V minulém čísle jsem se zaměřil na právní úpravu práv a povinností státních zaměstnanců, související otázky služební kázně a kárné odpovědnosti včetně procesu řízení o kárné odpovědnosti. V nyní předkládaném článku, který je již posledním ze série, podám výklad k otázkám odměňování a služebního hodnocení státních zaměstnanců a k některým zbývajícím pasážím zákona o státní službě1), zejména pak k jeho
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 18:25