Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MAZUREK, Jiří, Radomír PERZINA, Dominik STRZALKA, Bartosz KOWAL a Pawel KURAS. A Numerical Comparison of Iterative Algorithms for Inconsistency Reduction in Pairwise Comparisons. IEEE Access. 2021, roč. 9, není, s. 62553-62561. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3074274.
 2. MAZUREK, Jiří, Radomír PERZINA, Jaroslav RAMÍK a David BARTL. A Numerical Comparison of the Sensitivity of the Geometric Mean Method, Eigenvalue Method, and Best–Worst Method. Mathematics. MDPI, 2021, roč. 9, č. 5, s. 1-13. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/MATH9050554.
 3. PERZINA, Radomír. Objektové programování: Distanční studijní text. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021.
 4. PERZINA, Radomír. Úvod do programování: Distanční studijní text. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021.
 5. 2020

 6. MAZUREK, Jiří, Radomír PERZINA, Dominik STRZALKA a Bartosz KOWAL. A New Step-by-Step (SBS) Algorithm for Inconsistency Reduction in Pairwise Comparisons. IEEE Access. 2020, roč. 8, č. 8, s. 135821-135828. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3011551.
 7. 2018

 8. MIELCOVÁ, Elena a Radomír PERZINA. Additivity and Superadditivity in N-Person Cooperative Games with Atanassov Intuitionistic Fuzzy Expectations. In Computer Information Systems and Industrial Management, LNCS 11127. Switzerland: Springer, 2018. s. 380-391. ISBN 978-3-319-99953-1.
 9. PERZINA, Radomír, Jaroslav RAMÍK a Elena MIELCOVÁ. FDA - Fuzzy Decision Analyzer. In 2018 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS (FUZZ-IEEE). Rio de Janeiro, Brazílie: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2018. s. 967-973. ISBN 978-1-5090-6020-7.
 10. 2017

 11. PERZINA, Radomír a Jaroslav RAMÍK. Generalized Dynamic Model of Rating Alternatives by Agents with Interactions. In Smart Innovation Systems and Technologies. Deutschland: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2017. s. 153-162. ISBN 978-3-319-59394-4.
 12. PERZINA, Radomír a Jaroslav RAMÍK. Generalized Dynamic Simulation Model of Rating Alternatives by Agents with Interactions. In 35-th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové, ČR: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017. s. 548-553. ISBN 978-80-7435-678-0.
 13. MAZUREK, Jiří a Radomír PERZINA. On the inconsistency of pairwise comparisons: An experimental study. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 2017, roč. 24, č. 41, s. 102-109. ISSN 1211555X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 02:39