Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. TVRDOŇ, Michal and Tomáš VERNER. Government Support of Science and the Impact of the Crisis: The Case of the EU Countries. Amfiteatru Economic. 2022, vol. 24, Special Issue 16, p. 989-1000. ISSN 1582-9146. doi:10.24818/EA/2022/S16/989.
  2. TVRDOŇ, Michal. Vnější ekonomické prostředí. Distanční studijní opora. 2022.

  2021

  1. TVRDOŇ, Michal and Petra CHMIELOVÁ. Interlinkages Between Strategic, Financial and Regional Frameworks of Brownfield Regenerations: the Case of The Czech Republic. Geographia Technica. 2021, vol. 16, No 1, p. 113-127. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2021.161.10.

  2019

  1. TVRDOŇ, Michal. Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech (Financing public higher education in the Czech Republic in 2010-2017 in regional context). In Viktorie Klímová, Vladimíř Žítek. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 217-224. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-27.
  2. CHMIELOVÁ, Petra and Michal TVRDOŇ. Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie (Evaluation of the Business Environment on the Example of The European Union Countries). In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. p. 380-393. ISBN 978-80-225-4686-7.
  3. TVRDOŇ, Michal. Labor Market Performance and the Beveridge Curve: The Case of Visegrad Group Countries. Journal of Applied Economic Sciences. 2019, XIV, No 2, p. 332-339. ISSN 2393-5162. doi:10.14505/jaes.v14.2(64).03.

  2018

  1. VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK and Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory (Dual economy and non-financial corporations: Selected indicators). In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. p. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7.

  2017

  1. TVRDOŇ, Michal. Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje (Regional market of tertiary education - the case of the Moravian-Silesian Region). In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 287-295. ISBN 978-80-210-8587-9.

  2013

  1. KEMPNÝ, Robert, Michal TVRDOŇ and Iveta PALEČKOVÁ. Šablona (template) pro psaní ZP: včetně metodiky (Template for writing thesis: including methodology). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013.
Display details
Displayed: 4/12/2023 06:50