Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. DOLÁK, Radim, Petr SUCHÁNEK a Adam CHMIEL. Modeling of customer behavior in e-commerce using Google Analytics. In Jan Ministr. Proceedings of the 24th International Conference on Information Technology for Practice. Ostrava: Czech Society for System Integration, 2022. s. 21-28, 177 s. ISBN 978-80-248-4562-3.
 2. 2021

 3. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4.
 4. DOLÁK, Radim, Filip PAWERA a Natálie SUŠKOVÁ. Process mining from E-commerce web logs. In International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021). Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021. s. 125-130. ISBN 978-80-7510-456-4.
 5. KAJZAR, Patrik, Radim DOLÁK a Radmila KRKOŠKOVÁ. Using Google Trends in International Tourism: A Case Study of the Czech and Slovak Republics. Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal. 2021, roč. 14, č. 2, s. 205-216. ISSN 2335-4194. doi:10.26493/2335-4194.14.205-216.
 6. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. 3rd International conference on decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 710 s. ISBN 978-80-7510-457-1.
 7. 2020

 8. DOLÁK, Radim. Cestujeme po zemích bývalého SSSR. Slezská univerzita v Opavě, 2020.
 9. DOLÁK, Radim. Podnikání na internetu - soubor viedopřednášek. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
 10. DOLÁK, Radim. Využití ICT pro vybrané volnočasové aktivity seniorů. Slezská univerzita v Opavě, 2020.
 11. MAJEROVÁ, Ingrid, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK a Dominik VYMĚTAL. Vývoj webové aplikace pro zjištění finančního zdraví municipalit Moravskoslezského kraje. Scientia et Societas. 2020, roč. 2, XVI, s. 17-30. ISSN 1801-7118.
 12. 2019

 13. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Šárka ČEMERKOVÁ a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2019. ISBN 978-80-7510-339-0.
 14. DOLÁK, Radim, Filip PAWERA a Natálie SUŠKOVÁ. Overview of process mining software. In Roman Šperka, Petr Suchánek, Jarmila Šebestová, Žaneta Rylková, Kateřina Matušínská, Jiří Mazurek, Šárka Čemerková, Radim Dolák. 2nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karviná: OPF Karviná, 2019. s. 79-87. ISBN 978-80-7510-339-0.
 15. DOLÁK, Radim. Using Process Mining Techniques to Discover Student’s Activities, Navigation Paths, and Behavior in LMS Moodle. In Rønningsbakk L., Wu TT., Sandnes F., Huang YM. Innovative Technologies and Learning. ICITL 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11937. Cham: Springer, 2019. s. 129-138. ISBN 978-30303-5-3. doi:10.1007/978-3-030-35343-8_14.
 16. 2018

 17. DOLÁK, Radim. Informační management: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 128 s. ISBN 978-80-7510-292-8.
 18. DOLÁK, Radim a Petr SUCHÁNEK. Informační systémy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 144 s. ISBN 978-80-7510-294-2.
 19. DOLÁK, Radim. Information management: Distance study text. 1. vyd. Karviná, 2018. 129 s. ISBN 978-80-7510-293-5.
 20. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Marian LEBIEDZIK, Radim DOLÁK, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. Issue of Public Administration in the EU Countries: a Case of Covering Commintments of Municipalitiesin the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-24842295.
 21. BOTLÍK, Josef, Radim DOLÁK a Milena BOTLÍKOVÁ. Modelování vývoje evropské chudoby. In 18th Medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky". Ekonomická univerzita v Bratislave, FMV: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2018. s. 182-191. ISBN 978-80-225-4488-7.
 22. DOLÁK, Radim, Milena JANÁKOVÁ a Josef BOTLÍK. Process mining of events log from Windows. In Proceedings of the 8th International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA 2018). Sevilla: CEUR-WS.org, 2018. s. 73-77. ISBN "Neuveden".
 23. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. The Problem of Municipal Indebtedness: a Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-248-4229-5.
 24. 2017

 25. DOLÁK, Radim a Josef BOTLÍK. BPMS OPEN SOURCE TOOLS AND BASIC APPROACH FOR ITS COMPARISON. In International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2017). Ostrava: X-MEDIA servis s.r.o., 2017. s. 57-64. ISBN 978-80-7510-243-0.
 26. BOTLÍK, Josef a Radim DOLÁK. Evrospská Union after Brexitu - simulation of changes in the distribution ties. In 17. medzinárodná vedecká konferencia : Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medz: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2017. s. 82-99. ISBN 978-80-225-4365-1.
 27. SUCHÁNEK, Petr, Radim DOLÁK, Milena JANÁKOVÁ, Josef BOTLÍK, Kateřina SLANINOVÁ a Lukáš MACURA. Inovace v ICT: Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2017. 127.
 28. DOLÁK, Radim. SGS projekt "Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v oblasti podnikových procesů". In Konference Informatika XXX. Brno: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, 2017. s. "Neuveden", 5 s. ISBN 978-80-7509-512-1.
 29. BOTLÍK, Josef, Radim DOLÁK a Milena JANÁKOVÁ. Simulation of infrastructure for autonomous systems. In Distance Learning, Simulation and communication DLSC 2017. Brno: Faculty of Military Technology of the University of Defence, 2017. s. 15-23. ISBN 978-80-7231-415-7.
 30. BOTLÍK, Josef, Radim DOLÁK a Lucie HRUBÁ. SIMULATION OF THE BEHAVIOR OF LOCAL EXTREMA IN THE DISTRIBUTION. In Carpathian logistics congress 2016. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. s. 30-36. ISBN 978-80-87294-76-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 11:22