Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ENTLOVÁ, Gabriela. Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19. Bohemistyka. Poznaň: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 20-34, 20 s. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2022.1.2.
  2. PAVERA, Slavomíra KLIMSZOVÁ, Ivona CINDLEROVÁ, CSEHIOVÁ, Đukičin VUČKOVIĆ, Gabriela ENTLOVÁ, GADUŠOVÁ, GÁL, Tereza GUZIUROVÁ, HAŠKOVÁ, HOLEČKOVÁ, HORHÁTH, Ivanović BIBIĆ, JOVANOVIĆ, KNEŽEVIĆ, KOVÁCZ, Krpálková KRELOVÁ, LOMNICKÝ, Eva MALÁ, MOGYORÓSI a Z et AL. Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum, 2022. ISBN 978-80-87800-99-7.

  2021

  1. KLIMSZOVÁ, MALÁ, Gabriela ENTLOVÁ, TRNOVÁ, GUZIUROVÁ, ŠIMONOVÁ, CINDLEROVÁ, PAVERA, Krpálková KRELOVÁ, HOLEČKOVÁ, VACÍNOVÁ, GADUŠOVÁ, HAŠKOVÁ, LOMNICKÝ, PREDANOCYOVÁ, STRANOVSKÁ, CSEHIOVÁ, HORVÁTH, SZARKA a TÓTH-BAKOS. Mentor training. Materials and tasks. https://www.mentra.ukf.sk/docs/MENTRA%20, 2021. ISBN 978-80-7599-294-9.
  2. ENTLOVÁ, Gabriela. On Some English Tennis Loanwords Used in Czech Tennis Terminology. In 6th International Conference of English and American Studies, Silesian Studies in English - SILSE 2021. 2021.

  2019

  1. ENTLOVÁ, Gabriela. Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska. CASALC Review. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 26-37, 11 s. ISSN 1804-9435.
  2. ENTLOVÁ, Gabriela. On Formal and Phonetic Adaptation of Some Geocaching Loanwords in Czech. In Marie Crhová, Michaela Weiss. Silesian Studies in English 2018: Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 46-52. ISBN 978-80-7510-398-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 10:07