Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. TICHÝ, Martin and Jana CINDLEROVÁ. Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století (The representation of cholera in Czech popular literature in the early 20th century). Slavica Wratislavensia. 2023, neuveden, No 177, p. 169-179. ISSN 0137-1150. doi:10.19195/0137-1150.177.15.
  2. TICHÝ, Martin and Jana CINDLEROVÁ. Vstup Velké války do českého dramatu (Entry of the Great War into Czech Drama). In Wielkie tematy kultury v literaturach słowiańskich - Wojna. 2023.

  2022

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste (Possibilities and Limits of Loyalty. The Temptation - a Drama written by Václav Havel - in the Interpretation of Feste Theatre). In Mieczysław Balowski. Kody i antykody twórczości Václava Havla. Poznaň: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, oddělení západoslovanských jazyků a literatur, 2022. p. 213-226. ISBN 978-83-63090-45-6.

  2021

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: A True Act of Crea􀆟 vity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2021, vol. 57, No 33, p. 192-213, 296 pp. ISSN 2787-9194.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: A True Act of Crea􀆟 vity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2021, vol. 33, June 2021, p. 192-213. ISSN 2787-9186.

  2020

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Divadlo v české kultuře (Theater in Czech Culture). Opava: FPF SLU, 2020. 71 pp.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: The Act of Creativity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). In Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021. (Competitive choreography. Czech Pole Art Championship 2020. 6th place - promotion to the final - due to COVID-19 moved to 2021.). 2020th ed. Praha: ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, 2020.

  2019

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Chvála pedagogickému bláznovství (The Praise of Being a Pedagogical Fool). Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2019, XXX, No 3, p. 31, 32, 2 pp. ISSN 1211-8001.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Výlet pana Broučka do 21. století (Mr. Brouček's Journey to the 21st Century). In Karel Steinmetz, David Kozel. Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. p. 95-102, 354 pp. ISBN 978-80-7599-090-7.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Zlatý věk české divadelní kritiky (Golden Age of Czech Theater Critics). In Karla Hofmannová. Konference o kritice. Sborník 2018. 1st ed. Brno: Syndikát novinářů jižní Moravy, 2019. p. 29-32, 58 pp. ISBN 978-80-270-5824-2.

  2018

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Dobrodružství (čapkovské) dramaturgie (The Adventure of the (Čapek´s) Dramaturgy). In Festival Boskovice 2018. Boskovice: Festival Boskovice 2018, 2018.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. František Langer píše o divadle (František Langer wrights about the theatre). In Tomáš Kubíček, Jan Wiendl. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky(Periodický tisk první republiky) (sborník z konference). první. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. p. 187-198. ISBN 978-80-7051-267-8.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Nebeský návštěvník Františka Langera (Celestial Visitor in the Works of František Langer). In Mezinárodní literárně-historická konference Obraz cizince v literatuře. 2018.
  4. TICHÝ, Martin and Jana CINDLEROVÁ. První edice z díla Josefa Kodíčka (The First Edition of Josef Kodíček´s Work). Česká literatura. Praha: ÚČL AVČR, 2018, vol. 2018, 1/2018, p. 113-118. ISSN 0009-0468.

  2017

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Stodesetiletá Pastorkyňa v dnešní obci (The Hundred-year-old Pastorkyňa in Current Life). In Steinmetz, Karel - Kozel, David. Janáčkiana 2016. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2017. p. 57-61. ISBN 978-80-7464-920-2.
Display details
Displayed: 1/3/2024 09:32